กนอ.เร่งประชาสัมพันธ์ก่อนลุยมาบตาพุด เฟส 3

(ชมคลิปข่าวด้านล่าง) กนอ.เร่งประชาสัมพันธ์ก่อนลุยมาบตาพุด เฟส 3

ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) วีริศ อัมระปาล ระบุ ได้มอบหมายให้ นายจักรรัฐ เลิศโอภาส รองผู้ว่าการ กนอ. เป็นประธานการประชุมประชาสัมพันธ์ก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้างโครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 ที่คาดว่าจะเริ่มการก่อสร้างในเดือนนี้ โดยการประชาสัมพันธ์เป็นไปตามข้อกำหนดของรายงานการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับโครงการ กิจการ หรือการดำเนินการที่อาจมีผลกระทบต่อทรัพยากรธรรมชาติ คุณภาพสิ่งแวดล้อม สุขภาพอนามัย คุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอย่างรุนแรง (EHIA)