'ในหลวง' พระราชทานดอกไม้ ของขวัญแด่ 'กรมหมื่นสุทธนารีนาถ' เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

'ในหลวง' พระราชทานดอกไม้ ของขวัญแด่ 'กรมหมื่นสุทธนารีนาถ' เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ

"ในหลวง" พระราชทานดอกไม้ ของขวัญแด่ "กรมหมื่นสุทธนารีนาถ" เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

วันนี้ (13 ก.ค.64)  เวลา 15.45  น. พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  ทรงรับดอกไม้และของขวัญพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และของพระบรมวงศานุวงศ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 

162618054848

ในวันเดียวกันนี้ พระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ เสด็จออกพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ อาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายสังฆทาน เพื่ออัญเชิญไปถวายภิกษุที่อาพาธในโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย กับประทานเงินเพื่อผู้ป่วยหลอดเลือดสมองอุดตันเฉียบพลัน สำหรับเป็นทุนเริ่มต้นในการจัดตั้งกองทุน “โสมสวลีอารีรักษ์” เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564  

162618054794

จากนั้น ประทานพระวโรกาสให้ผู้แทนหน่วยงานของโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เฝ้า รับประทานเงินและสิ่งของต่าง ๆ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 ดังนี้

ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงนิจศรี  ชาญณรงค์  หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ ด้านโรคหลอดเลือดสมองแบบครบวงจร แห่งโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย เฝ้า รับประทานเงิน สำหรับช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองอุดตันในระยะเฉียบพลัน

162618054917

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุทธิพงศ์  วัชรสินธุ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย  เฝ้า รับประทานของขวัญ เพื่อเชิญไปมอบแก่เด็กกำพร้าที่อยู่ในความดูแลของมูลนิธิสงเคราะห์เด็กของสภากาชาดไทย 

นางสาวสอาด  วงศ์อนันต์นนท์  ผู้ช่วยหัวหน้าพยาบาล  โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทยเฝ้า รับประทานของขวัญ เพื่อเชิญไปมอบแก่ผู้ป่วยเด็กที่รักษาอาการป่วยที่หอผู้ป่วยเด็ก ตึก สก. โรงพยาบาล จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย

162618054915

162618055090