ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่ง JTS-SANKO ติดแคชบาลานซ์ มีผล 13 ก.ค.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่ง JTS-SANKO ติดแคชบาลานซ์ มีผล 13 ก.ค.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ สั่ง JTS-SANKO ติดแคชบาลานซ์ตั้งแต่ 13 ก.ค.ถึง 2 ส.ค. พร้อมขยายเวลา GLOCON และวอแรนต์ของบริษัท จากเดิมครบกำหนด 12 ก.ค.64

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยรายชื่อหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายมาตรการกำกับการซื้อขาย โดยหลักทรัพย์ที่เข้าข่ายระดับ 1 หรือซื้อขายด้วยบัญชีเงินสด (แคชบาลานซ์) ได้แก่ บริษัท จัสมิน เทเลคอม ซิสเต็มส์ จำกัด (มหาชน) หรือ JTS และ บริษัท ซังโกะ ไดคาซติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ SANKO มีผล 13 ก.ค. - 2 ส.ค.2564

นอกจากนี้ ยังขยายช่วงดำเนินการ บริษัท โกลบอล คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ GLOCON และ ใบสำคัญแสดงสิทธิในการจองซื้อหุ้นสามัญ ของบริษัท โกลบอล
คอนซูเมอร์ จำกัด (มหาชน) ครั้งที่ 4 หรือ GLOCON-W4 เป็นระหว่างวันที่ 13 ก.ค. - 2 ส.ค.เช่นกัน จากเดิมครบกำหนดวันนี้ (12 ก.ค.)