'ไทยไม่ทน' ร้องกองปราบฯ แจ้งเอาผิด 'ประยุทธ์-ครม.' มาตรา 157

'ไทยไม่ทน' ร้องกองปราบฯ แจ้งเอาผิด 'ประยุทธ์-ครม.' มาตรา 157

แกนนำ "ไทยไม่ทน"ร้องกองปราบฯ แจ้งเอาผิด "ประยุทธ์-ครม." มาตรา 157

วันที่ 28 มิ.. นายเศวต ทินกูล อดีตสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ หนึ่งในแกนนำไทยไม่ทนคณะสามัคคีประชาชนเพื่อประเทศไทย เดินทางเข้าพบพนักงานสอบสวนกองบังคับการปราบปราม เพื่อร้องทุกข์กล่าวโทษดำเนินคดีกับพล..ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ฐานละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 157

นายเศวต กล่าวว่า การประกาศบังคับใช้พระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (...ฉุกเฉิน) ถึงสถานการณ์ความรุนแรงของโรคโควิด-19 โดยอาศัยอำนาจตาม ...ฉุกเฉิน ปี 2548 ซึ่งพ...ฉบับนี้ เกิดขึ้นตามความในมาตรา 218 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยปี 2540 แต่รัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้สิ้นสุดลงแล้ว ภายหลังที่คณะรักษาความสงบแห่งชาติ(คสช.) ได้ยึดอำนาจการปกครองประเทศ ทำให้ ...ฉุกเฉินฉบับนี้ต้องสิ้นสุดลงไปด้วย

162486219976

"การที่พล..ประยุทธ์ บังคับใช้ข้อกำหนดต่างๆ จึงเป็นการกระทำที่มิชอบด้วยกฎหมาย จึงได้มาร้องทุกข์ให้ตำรวจกองปราบปรามดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องต่อไป"นายเศวตร กล่าว