‘ในหลวง’ พระราชทานห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่แก่รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน

‘ในหลวง’ พระราชทานห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่แก่รพ.ผู้สูงอายุบางขุนเทียน

"พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" และ "สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี" ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม พระราชทานห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ให้แก่โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน สำนักการแพทย์ กรุงเทพมหานคร

เพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

162401040563

วันนี้ (18 มิ.ย.64) เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 3 โรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน นางศิลปสวย ระวีแสงสูรย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วย นพ.สุขสันต์ กิตติศุภกร ผู้อำนวยการสำนักการแพทย์ คณะผู้บริหารสำนักการแพทย์ และบุคลากรโรงพยาบาลผู้สูงอายุบางขุนเทียน ร่วมพิธีรับพระราชทานห้องแยกป้องกันเชื้อความดันลบแบบเคลื่อนที่ เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ซึ่งจะสามารถเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) รวมทั้งสร้างความปลอดภัยต่อผู้ปฏิบัติงานและผู้อยู่ใกล้เคียงด้วย

162401100717

162401036143

162401037121

162401035413

162401041826

162401034152

162401038979