กำแพงเพชร วันเดียวติดเชื้อโควิด 46 ราย

กำแพงเพชร วันเดียวติดเชื้อโควิด 46 ราย

ทีมสอบสวนควบคุมโรคโควิด-19 จ.กำแพงเพชร ปฏิบัติการเชิงรุก ตรวจคัดกรองผู้สัมผัสเสี่ยงสูง และผู้สัมผัสเสี่ยงต่ำ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ทุกคนใน อบต.ท่าไม้ อ.พรานกระต่าย หลังพบผู้ติดเชื้อ 46 ราย 2 ตำบล