‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ พระราชทานเครื่องมือแพทย์แก่รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก

‘กรมสมเด็จพระเทพฯ’ พระราชทานเครื่องมือแพทย์แก่รพ.สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จ.ตาก

“กรมสมเด็จพระเทพฯ” พระราชทานงบประมาณจาก “กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ )” จัดซื้อเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ (Oxygen High Flow) พระราชทานแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด -19

162314971068

วันนี้ (8 มิ.ย.64) สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์นายกกิตติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนา ได้พระราชทานงบประมาณจาก กองทุนชัยพัฒนาสู้ภัยโควิด 19 (และโรคระบาดต่างๆ ) จัดซื้อเครื่องออกซิเจน ไฮ โฟลว์ (Oxygen High Flow) พระราชทานแก่โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช จังหวัดตาก จำนวน 3 เครื่อง เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 อีกทั้งเพื่อบรรเทาปัญหาการขาดแคลนอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ด้วย

162314971136

162314971045