ท่องเที่ยวฯดัน 'เชียงใหม่' เพิ่ม 'เมืองพี่เมืองน้อง'

ท่องเที่ยวฯดัน 'เชียงใหม่' เพิ่ม 'เมืองพี่เมืองน้อง'

กระทรวงท่องเที่ยวฯดัน “เชียงใหม่” เพิ่ม “เมืองพี่เมืองน้อง” ล่าสุดเตรียมผูกสัมพันธ์กับนครกว่างโจว ประเทศจีน และจังหวัดออร์ฮอน ประเทศมองโกเลีย หนุนไทยได้ประโยชน์ด้านการค้า-ลงทุน-ท่องเที่ยว

นายโชติ ตราชู ปลัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา กล่าวว่า ขณะนี้ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง (Sister Cities) ของจังหวัดเชียงใหม่ โดยเตรียมสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างนครกว่างโจวของประเทศจีน กับจังหวัดเชียงใหม่ของประเทศไทย โดยจะมีการส่งร่างหนังสือแสดงเจตจำนงที่จะสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับนครกว่างโจว และจัดทำร่างแผนปฏิบัติการเพื่อรองรับการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างทั้งสองเมืองต่อไป 

ขณะเดียวกันยังหารือถึงการเตรียมสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ กับจังหวัดออร์ฮอน ประเทศมองโกเลีย เพิ่มอีก 1 เมืองด้วย ซึ่งถือว่าเป็นตลาดใหม่ของประเทศไทย โดยได้มีการจัดทำร่างบันทึกความเข้าใจเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ กับจังหวัดออร์ฮอน ประเทศมองโกเลีย โดยจากนี้จะมีการจัดทำร่างแผนปฏิบัติการ เพื่อรองรับการดำเนินความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้องระหว่างจังหวัดเชียงใหม่กับจังหวัดออร์ฮอน เช่นเดียวกัน

ปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีความร่วมมือความสัมพันธ์เมืองพี่เมืองน้อง ในระดับจังหวัดจำนวน 14 เมืองครอบคลุม 6 ประเทศ โดยเริ่มตั้งแต่ปี 2453 ซึ่งจับมือเมืองพี่เมืองน้องกับนครเซี่ยงไฮ้ ของประเทศจีน ต่อมาก็เป็นเมืองพี่เมืองน้องกับนครเซี่ยงไฮ้อีกครั้ง ในด้านความร่วมมือด้านการแพทย์ ตามมาด้วยเขตปกครองพิเศษย็อกยาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย, นครชิงเต่า ประเทศจีน, นครแงชิ่ง ของประเทศจีน, เขตปกครองตนเองชนชาติไตร สิบสองปันนา มณฑลยูนนาน ประเทศจีน, เมืองบูร์ซา ประเทศตุรกี และจังหวัดฮอกไกโก ประเทศญี่ปุ่น  

รวมถึงเมืองเชียงตุง ประเทศเมียนมา, นครเฉิงตู ประเทศจีน, เมืองซ็องนัม ประเทศเกาหลีใต้, เมืองเหมยซาน มณฑลเสฉวน ประเทศจีน, มณฑลไห่หนาน ประเทศจีน, จังหวัดเกียวโต ประเทศญี่ปุ่น และเมืองซ่าวหยาง มณฑลหูหนาน ประเทศจีน นอกจากนี้ยังมีความร่วมมือในระดับเทศบาล จำนวน 6 เมือง ใน 2 ประเทศ, ระดับเอกชน 16 เมือง ใน 5 ประเทศ และระดับมหาวิทยาลัย 60 เมือง ใน 17 ประเทศ 

“ถือว่าเป็นข่าวดีของประเทศไทยที่จะมีการจัดทำเมืองพี่เมืองน้องกับประเทศต่างๆ เพราะนอกจากจะช่วยส่งเสริมด้านการท่องเที่ยวแล้ว ยังช่วงส่งเสริมเรื่องวัฒนธรรมกับนครของประเทศต่างๆ ซึ่งจะมีผลต่อเรื่องของการค้าและการลงทุนในอนาคตด้วย โดยปัจจุบันจังหวัดเชียงใหม่มีความสัมพันธ์ในลักษณะนี้กับหลายเมืองในหลายประเทศ ยิ่งทำให้ประเทศไทยมีชื่อเสียงมากขึ้น ซึ่งกระทรวงการท่องเที่ยวฯได้เตรียมความพร้อมส่งเสริมจังหวัดอื่นๆ ที่เป็นเมืองท่องเที่ยวได้จัดทำความร่วมมือในลักษณะนี้ด้วย เช่น ภูเก็ต ที่จะร่วมมือกับจีนอีกหลายเมือง” นายโชติกล่าว