ทำความรู้จัก 'ต้องรอด Up for Thai' ศูนย์อาสาช่วยโควิด-19

ทำความรู้จัก 'ต้องรอด Up for Thai' ศูนย์อาสาช่วยโควิด-19

น้ำใจของคนไทยไม่เคยหมดไป ยิ่งในยามยากลำบากจะยิ่งเห็นการเติมเต็ม หยิบยื่นโอกาส ส่งต่อการให้มอบชีวิตแก่ผู้คนมากมาย “ต้องรอด Up for Thai” อีกหนึ่งศูนย์อาสาที่ตั้งอยู่ ณ วัดพระยาสุเรนทร์ โซนเขตคลองสามวา

“ต้องรอด Up for Thai”ศูนย์อาสาที่ตั้งอยู่ ณ วัดพระยาสุเรนทร์ โซนเขตคลองสามวา เพื่อช่วยเหลือ ส่งต่ออาหาร ข้าวของเครื่องใช้ และร่วมดูแลผู้ที่ได้รับความเดือนในชุมชนคลองเตย ทั้งในเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด-19 และปัญหาเรื่องปากท้อง ความเป็นอยู่

ภาระกิจของศูนย์อาสาฯ  เพื่อดำเนินการรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ทั้งอาหาร น้ำดื่ม และอื่น ๆ ที่คนในพื้นที่ต้องการ รวมถึงบริการด้านข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์ COVID-19 เพื่อแบ่งเบาภาระการทำงานจากหน่วยงานรัฐ 

162203247871

ปริม กุญชนิตา กุญชร ณ อยุธยา ฝ่ายสื่อสารและกองอำนวยการ ทีมอาสาสมัคร “ต้องรอด Up for Thai”กล่าวว่าจากความเดือดร้อนของประชาชน โดยเฉพาะในชุมชนคลองเตย ซึ่งไม่ได้ประสบปัญหาเพียงเรื่องการระบาดของโควิด-19 แต่ยังขาดแคลนอีกหลายๆ เรื่อง ซึ่งเริ่มแรกทางทีม "อาสาสมัคร" ได้มีการเปิด“ต้องรอด” ครื่องมือ Chatbot เพื่อให้ผู้ป่วย ผู้ที่เฝ้าระวังการติดเชื้อ และบุคคลใกล้ชิดของกลุ่มเสี่ยง ได้เข้าถึงข้อมูล และให้คำแนะนำในการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องในช่วงเฝ้าระวัง

เพื่อลดการกระจายกลุ่มเสี่ยงที่จะติดเชื้อเพิ่มเติมไม่ให้สูงขึ้นกว่านี้ รวมถึงลดปัญหาการขาดแคลนเตียงในโรงพยาบาล และเข้าถึงการร้องขอการสนับสนุนอุปกรณ์และเครื่องมือฉุกเฉินสำหรับโรงพยาบาลที่ขาดแคลนเพื่อใช้ในการการดูแล รักษาผู้ป่วย "โควิด-19" ไปตามโรงพยาบาลที่ต้องการ

162203249284

  • ชวนบริจาคเข้าร่วมศูนย์อาสา “ต้องรอด Up for Thai” 

ต่อมา มีการตั้งจุด“ต้องรอด” ช่วยให้ทุกคนสามารถเข้าถึงข้อมูลตั้งแต่เบื้องต้นตั้งแต่การคัดกรองลำดับของกลุ่มเสี่ยง ให้ความรู้ในการป้องกันตัวเองและผู้อื่น เพื่อลดความเสี่ยงการเพิ่มจำนวนผู้ติดเชื้อ และลดการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้ถูกนำไปใช้ในการช่วยเหลือผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงที่ต้องการใช้สถานพยาบาลและการดูแลจากทีมแพทย์อย่างเร่งด่วน เพื่อลดการสูญเสียจากสาเหตุที่ผู้ป่วยไม่สามารถเข้าถึงการรักษาเนื่องจากปัญหาการประสานงานและการไม่สามารถเข้าถึงข้อมูลที่สำคัญต่อการช่วยชีวิตได้ทันเวลา บนหลักการ พวกเรา “ต้องรอด” จากวิกฤตครั้งนี้

จนปัจจุบัน ได้มี การเปิดศูนย์อาสา “ต้องรอด Up for Thai” ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มคนอาสาที่ต้องการช่วยเหลือพี่น้องคนไทยทุกคนที่กำลังประสบปัญหาจาก "โควิด-19" ให้ได้มีข้าวกิน มีของยังชีพในการดูแลตนเองและคนในครอบครัว

162203251037

“ต้องยอมรับว่าเมื่อเกิดโควิด-19 หลายคนจากที่รายได้น้อยอยู่แล้ว หาเช้ากินค่ำ อาจจะว่างงานหรือไม่มีงานทำมากขึ้น ดังนั้น บทบาทของศูนย์อาสาแห่งนี้ นอกจากจะรับกลุ่มอาสาทุกระดับ เพื่อร่วมกันจัดทำข้าวกล่อง แพคของเพื่อส่งมอบข้าวของ เครื่องใช้แก่ผู้อื่นแล้ว ยังเป็นการเปิดให้อาสาสมัครที่ตอนนี้ตกงาน ว่างงานค้างคืนได้ เนื่องจากต้องเตรียมของสำหรับทำข้าวกล่องต่างๆ ตั้งแต่เช้า และจะได้ช่วยอาสาสมัครกลุ่มนี้ได้มีงานทำ มีที่พัก มีข้าวทานปริม กุญชนิตา กล่าว

ศูนย์อาสา“ต้องรอด Up for Thai” ซึ่งจัดตั้งศูนย์ห่างไกลจากโซนการแพร่ระบาดของโรคโควิด ได้มีมาตรการป้องกันโรค"โควิด-19"ทั้ง มาตรการคัดกรองที่เข้มข้น มีกระบวนการฆ่าเชื้อโรคต่างๆ ในบริเวณวัด และพื้นที่ต่างๆ รวมถึงรถขนส่ง หรือรถของผู้ที่มาบริจาค ขณะที่การจัดส่งอาหารข้าวกล่อง และเครื่องใช้อุปโภคบริโภคต่างๆ ที่จำเป็นไปยังประชาชนในพื้นที่ ดวงประทีบ วัดสะพานใหม่ คลองเตยใน 1-3 สามเสน ชุมชนพัฒนาใหม่ ราชเทวี ก็มีความร่วมมือกับเส้นด้าย เป็นผู้จัดส่งให้ "อาสาสมัคร"และผู้ที่มาบริจาคสิ่งของต่างๆ จะได้มีความปลอดภัย ไม่ต้องสัมผัสกับผู้ติดเชื้อ

162203254337

  • อาสาสมัคร "ต้องรอด Up for Thai” พร้อมช่วยเหลือ

เรามีโรงครัว ที่จะทำข้าวกล่องเพื่อแจกจ่ายไปยังชาวชุมชนคลองเตยและชุมชนใกล้เคียงต่างๆ โดยปัจจุบันนี้สามารถทำได้เพียง 1,000 กล่อง และได้เพียง 2 มื้อ คือ มื้อเที่ยงและมื้อเย็น เนื่องจากเรามีอาสาสมัครในโรงครัวเพียง 10 คน และมีทางพระจากวัดพระยาสุเรนทร์ มาช่วยแพคของให้ รวมถึงยังต้องการอาสาในกลุ่มอื่นๆ โดยตลอด 1 วัน ต้องการพ่อครัว 18 คน เตรียมของทำอาหาร 6 คน แพคของ 41 คน ล้างจานทำความสะอาด 5 คน จัดของแห้ง 10 คน และอื่นๆ การดูแลอาสาสมัคร 5 คน แต่ตอนนี้เรามีคนไม่พอ อีกทั้งยังขาดข้าวของเครื่องใช้จำเป็นในชีวิตประจำวัน” ปริม กุญชนิตา กล่าว

ขณะที่ผู้ใจบุญที่จะมาบริจาคสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆ ตอนนี้สิ่งที่ต้องการมากที่สุด คือ เครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน อย่าง แปรงสีฟัน ยาสีฟัน สบู่ ของใช้ยังชีพ เป็นต้น และต้องการ "อาสาสมัคร"ที่จะเข้ามาช่วย แต่หากใครไม่สะดวก ก็สามารถมาบริจาคสิ่งของได้ ซึ่งท่านจะได้ผ่านการคัดกรอง ไม่ต้องลงจากรถ เพราะจะมีเจ้าหน้าที่ฉีดพ่นฆ่าเชื้อทั้งรถ ทั้งของก่อนจะยกสิ่งของลงจากรถ เมื่อขนของเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะมีการฉีดพ่นฆ่าเชื้ออีกครั้ง เพื่อป้องกันและลดการติดเชื้อต่างๆ

162203256166

เป้าหมายของศูนย์อาสา“ต้องรอด Up for Thai” คือการช่วยเหลือประชาชนให้มากที่สุด โดยเฉพาะการแจกจ่ายข้าวกล่อง และสิ่งของที่จำเป็นในการใช้ชีวิตของพวกเขา รวมถึงการให้ความรู้ในการดูแลตนเองขณะป่วย หรือต้องอยู่ร่วมกับผู้ป่วยโควิด-19 ซึ่งตอนนี้ตั้งเป้าอยากทำข้าวกล่องแจกทั้ง 3 มื้อ มื้อละ 2,000 กล่อง เช้า เที่ยง เย็น และเป็นที่พักพิงให้แก่คนว่างงาน คนเร่ร่อน ในชุมชนต่างๆ มาเป็นอาสาสมัคร พักที่ศูนย์ได้ตลอดระยะเวลา 3 เดือน เพราะต่อให้ศูนย์อาสา ไม่ได้มีเงินจ่ายให้ แต่เรามีที่พัก มีอาหารให้ทาน และได้ส่งต่อมอบสิ่งดีๆ ช่วยเหลือผู้อื่นต่อไป

อาสาสมัครที่พร้อมให้การช่วยเหลือ ด้านงานครัวการประกอบอาหาร แพคของ เพื่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของคลัสเตอร์คลองเตย และพื้นที่ใกล้เคียง หรือผู้สนใจบริจาคข้าวของเครื่องใช้ต่างๆ สามารถติดต่อได้ทางเพจ ต้องรอด Up for Thai

162203257997

162203260398

162203262446