‘โปรดเกล้าฯ’ ผู้แทนพระองค์ ไปบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล สังฆทาน วันคล้ายวันประสูติ 'เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ'

‘โปรดเกล้าฯ’ ผู้แทนพระองค์ ไปบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพล สังฆทาน วันคล้ายวันประสูติ 'เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ'

“โปรดเกล้าฯ ให้” ผู้แทนพระองค์ ไปบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพลและถวายสังฆทาน เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ ‘เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติฯ’ ณ วัตราชบพิชสถิตมหาสีมาราม กรุงเทพมหานคร

วันนี้ (29 เม.ย.64) เวลา 10.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ฯ ให้ พลเอก สุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภัตตาหารเพลและถวายสังฆทาน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอ เจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติ มหาวชิโรตตมางกูร สิริวิบูลยราชกุมาร ณ พระอุโบสถวัตราชบพิชสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร  161967093453

161967093426