‘UNHCR’ เรียกร้องเพื่อนบ้านเมียนมามอบความคุ้มครองผู้หนีจากความรุนแรง

‘UNHCR’ เรียกร้องเพื่อนบ้านเมียนมามอบความคุ้มครองผู้หนีจากความรุนแรง

UNHCR แถลงกังวลใจต่อความรุนแรงที่เพิ่มขึ้นในประเทศเมียนมา ส่งผลให้ผู้คนทุกข์ทรมานและต้องพลัดถิ่น

จิลเลี่ยน ทริคคส์ ผู้ช่วยข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติด้านการมอบความคุ้มครอง แถลงที่นครเจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ เมื่อวันที่ 31 มี.ค.ว่า UNHCR ตกใจกับความรุนแรงที่เกิดขึ้นต่อประชาชนทั้งประเทศ รวมถึงการสู้รบที่เกิดขึ้นใหม่ระหว่างกองทัพเมียนมา และกลุ่มชาติพันธ์ในพื้นที่ต่างๆบริเวณชายแดน

เหตุการณ์เหล่านี้ในเมียนมากำลังบังคับให้ผู้คนต้องหนีภายในประเทศ และข้ามชายแดน

เราขอเรียกร้องอย่างเร่งด่วนต่อประเทศต่างๆในภูมิภาคให้มอบที่พักพิง และความคุ้มครองต่อผู้คนที่หนีเพื่อแสวงหาความปลอดภัย สิ่งสำคัญคือใครก็ตามที่ข้ามชายแดนเพื่อขอที่พักพิงในประเทศอื่นสามารถเข้าถึงความคุ้มครอง และที่พักพิงที่ปลอดภัย

ข้อเท็จจริงที่พิสูจน์มาแล้วว่าการบริหารจัดการชายแดนที่มีมนุษยธรรมเกิดขึ้นในช่วงที่เรามีมาตรการด้านสาธารณสุข และการควบคุมชายแดน เพื่อให้แน่ใจได้ว่าผู้คนที่ต้องการความคุ้มครองสามารถเข้าถึงพื้นที่ และการขอลี้ภัยได้

เด็ก ผู้หญิง ผู้ชาย ที่หนีเพื่อรักษาชีวิต สมควรได้รับที่พักพิงที่ปลอดภัย พวกเขาจะต้องไม่ถูกส่งกลับไปยังพื้นที่ที่มีความเสี่ยงต่อชีวิต หรือเสรีภาพ หลักการห้ามผลักดันกลับ ถือเป็นหัวใจหลักของกฎหมายระหว่างประเทศที่ทุกประเทศมีข้อผูกพัน

ประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมา มีประวัติศาสตร์อันยาวนานหลายทศวรรษในการมอบความคุ้มครอง และช่วยเหลือผู้ลี้ภัย ในขณะที่สถานการณ์ในเมียนมาตึงเครียดมากขึ้น เราเรียกร้องให้ทุกประเทศยังคงรักษาแนวทางปฎิบัติในการมอบความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมที่รักษาชีวิตของทุกคนที่ถูกบังคับให้หนี

ทั่วทั้งภูมิภาค UNHCR และหน่วยงานที่เป็นพันธมิตรมีความพร้อมที่จะเพิ่มความช่วยเหลือต่อเจ้าหน้าที่รัฐบาล และเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นเพื่อให้แน่ใจว่าผู้ลี้ภัยได้รับความคุ้มครองที่พวกเขาต้องการ