ธ.ไทยเครดิตฯ จับมือกรมป่าไม้ ผลักดันพื้นที่สีเขียว แจกกล้าไม้ 1 ล้านต้น

ธ.ไทยเครดิตฯ จับมือกรมป่าไม้ ผลักดันพื้นที่สีเขียว  แจกกล้าไม้ 1 ล้านต้น

ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) แถลงความร่วมมือกรมป่าไม้ แจกกล้าไม้ 1 ล้านต้น ในโครงการ “ล้านกล้าไม้ กับธนาคารไทยเครดิต” เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันพื้นที่สีเขียว

     นายรอย ออกุสตินัส กุนารา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) เผยถึงที่มาของโครงการว่า “ธนาคารไทยเครดิตให้ความสำคัญกับการดำเนินกิจการที่ยั่งยืน โดยมุ่งเน้นการส่งเสริมความยั่งยืนในสามมิติ คือ ด้านสิ่งแวดล้อม ด้านสังคม และด้านธรรมาภิบาล

.    ซึ่งความร่วมมือกับกรมป่าไม้ในการดำเนินโครงการ “ล้านกล้าไม้ กับธนาคารไทยเครดิต” เป็นไปตามหลักการส่งเสริมความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจ และพื้นที่สีเขียวในประเทศให้มากขึ้น

      รวมถึงบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม ซึ่งเราทุกคนสามารถมีส่วนร่วมได้ ตามปรัชญาที่ธนาคารยึดมั่น ‘Everyone Matters ใครไม่เห็น เราเห็น’ จึงอยากเชิญชวนผู้สนใจทุกท่านมาร่วมเพิ่มพื้นที่สีเขียวไปด้วยกัน”

      นายกมลภู ภูริดิฐสกุล ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ กลุ่มบริหารธุรกิจไมโครไฟแนนซ์และสาขาสินเชื่อ ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “กล้าไม้ที่นำมาแจกในโครงการเป็นพันธุ์ไม้มีค่า เช่น ไม้สัก ไม้พะยูง ไม้มะค่า ไม้ยางนา ไม้แดง ฯลฯ

.    ซึ่งสามารถปลูกในพื้นที่กรรมสิทธิ์และตัดขายได้ นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจผ่านอุตสาหกรรมป่าไม้ที่เป็นป่าปลูกในอนาคต โดยตลอดทั้งปี 2564 นี้ ธนาคารจะจัดงาน Thai Credit Charity ทั่วประเทศ

      นอกจากเปิดพื้นที่ค้าขายสำหรับผู้ประกอบการรายย่อยฟรี รวมถึงการจัดอบรมให้ความรู้ด้านการบริหารเงิน การรับ-จ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การรับสมัครงาน และกิจกรรมที่น่าสนใจจากพันธมิตรแล้ว กรมป่าไม้ยังออกบูธกิจกรรมร่วมกับธนาคารเพื่อแจกจ่ายกล้าไม้มีค่าในงานด้วย

     โดยครั้งแรกจะจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 9 เมษายน 2564 ที่ตลาดมารวย ซอยหทัยราษฎร์ 54 จ.ปทุมธานี ขอเชิญชวนผู้ประกอบการรายย่อย และผู้สนใจรับกล้าไม้มาร่วมงานในวันดังกล่าวด้วยครับ” สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สาขาสินเชื่อเพื่อรายย่อย ธ.ไทยเครดิตฯ ทุกสาขาทั่วประเทศ