‘ร.10’ ราชินี พระราชทานรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลทันสมัยที่สุด ให้แก่ สธ.รับมือโควิด19

‘ร.10’ ราชินี พระราชทานรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัลทันสมัยที่สุด ให้แก่ สธ.รับมือโควิด19

วันนี้ (19 มี.ค.64) เวลา 08.00 น. ที่พระลานพระราชวังดุสิต สำนักพระราชวัง ตรวจรับ "รถเอกซเรย์ระบบดิจิทัล" คันแรกในประเทศไทยที่มีระบบ AI หรือปัญญาประดิษฐ์ทันสมัยที่สุด ซึ่ง "พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว" ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้จัดสร้างขึ้น

เพื่อพระราชทานแก่กระทรวงสาธารณสุข สำหรับนำไปสนับสนุนการปฎิบัติงานของบุคลากรทางการแพทย์ อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพทางการแพทย์ในการป้องกันดูแลสุขภาพอนามัยประชาชนอย่างครบวงจร อีกทั้งยังรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด 19

161615414134

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และ สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี ทรงห่วงใยบุคลากรทางการแพทย์ และพสกนิกรที่ได้รับผลกระทบและตกอยู่ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 อย่างใกล้ชิดมาโดยตลอด นับตั้งแต่ปี พุทธศักราช 2653 เป็นต้นมา ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ในการจัดซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์หลายรายการ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 

อีกทั้งยังเป็นการป้องกันดูแลสุขอนามัยของพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่าอย่างครอบคลุม อาทิ ชุดPPE เสื้อคลุมกันน้ำชนิดใช้ครั้งเดียว และชุด PPE แบบเสื้อคลุมกันน้ำชนิดใช้ซ้ำได้ จำนวน 3 รุ่น รวม 700,000 ตัวยานพาหนะหลายรุ่น สำหรับปฏิบัติงานเชิงรุกในภาคสนามในการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 แก่ประชาชนในพื้นที่เป้าหมาย ได้แก่ 

161615415390

161615415425

รถชีวนิรภัย จำนวน 20 คัน รถวิเคราะห์ผลด่วน จำนวน 5 คัน สำหรับรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัล จำนวน 2 คันที่ทำการตรวจรับและพระราชทานให้แก่กระทรวงสาธารณสุข ในวันนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชปณิธานอันตั้งมั่นทรงสืบสาน รักษา ต่อยอด พระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ทรงดูแลประชาชนให้มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ อันนำมาซึ่งคุณภาพชีวิตที่ดี จึงทรงรับเป็นพระราชภาระกิจสำคัญในการดูแลทุกข์สุขของอาณาราษฎรในพระองค์ทุกหมู่เหล่า

รถเอกซเรย์ระบบดิจิทัล พระราชทาน เป็นรถเอกซ์เรย์ระบบดิจิทัลเครื่องแรกในประเทศไทย ที่มีระบบ AI Technology (ปัญญาประดิษฐ์) ออกแบบให้มีความปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากล เป็นเครื่องเอกซเรย์ระบบดิจิทัล FDR Smart X on Van ที่ใช้เทคโนโลยีการประมวลผลแบบ AI Technology หรือ ปัญญาประดิษฐ์ สามารถส่งข้อมูลการวินิจฉัยของผู้ป่วยไปยัง Platform ต่าง ๆ

พร้อมรองรับผ่านสัญญาณระบบ 5G มาช่วยแพทย์ทำการวิเคราะห์ ประเมินคัดกรองผู้ป่วย ตรวจหาร่องรอยของโรค โดยเฉพาะโควิด 19 เป็นโรคระบาดเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจ ส่งผลต่อปอด โดยเครื่องจะทำการตรวจจับแสดงตำแหน่งที่พบความผิดปกติด้วยจุด Detection แสดงผลผ่านหน้าจอทันที แพทย์สามารถมองเห็นภาพเอกซเรย์ของปอดของผู้ป่วยผ่านจอมอนิเตอร์ หาร่องรอยโรค หรือความผิดปกติของโรคได้อย่างแม่นยำและรวดเร็วยิ่งขึ้น ถือว่าช่วยแบ่งเบาการทำงานและลดความเสี่ยงของแพทย์ได้เป็นอย่างดี

161615415461

นอกจากนี้ ในรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัล ยังมีเครื่องเอกซเรย์ X Air เป็นเครื่องเอกซ์เรย์แบบพกพา สามารถนำไปตรวจในภาคสนามได้ ช่วยเสริมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานในพื้นที่ภาคสนาม หรือโรงพยาบาลภาคสนาม เพื่อตรวจการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ในประเทศไทย เพื่อให้ประชาชนมีสุขอนามัยที่ดี แพทย์หญิง รุจิรา เข็มเพ็ชร รองผู้อำนวยกาบริหารการสาธารณสุข กระทรวงสาธารณสุข กล่าวด้วยความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณว่า 

นับตั้งแต่เกิดสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด 19 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ทรงมีความห่วงใยเจ้าหน้าที่บุคลากรทางการแพทย์มาโดยตลอด ดังจะเห็นได้จากการที่พระองค์ พระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ ป้องกันการติดเชื้อจากการตรวจรักษาผู้ป่วยติดเชื้อโควิด 19 นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ต่อบุคลากรทางการแพทย์ทุกคน

กระทรวงสาธารณสุขได้รับพระราชทานรถเอกซเรย์ระบบดิจิทัล จะนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามพระราชปณิธาน นับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเราจะนำรถไปจอดไว้ที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า และศูนย์ควบคุมโรคที่ 4 จังหวัดสระบุรี เพื่อให้บริการคัดกรองค้นหาผู้ป่วยวัณโรคปอด รวมทั้งผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโควิด 19 ในพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อทำการรักษาอย่างทันท่วงที” แพทย์หญิง รุจิรา เข็มเพ็ชร กล่าว จึงนับเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี มีน้ำพระราชหฤทัยและทรงพระเมตตาต่อปวงพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่า ที่จะฝ่าฟันปัญหาอุปสรรคและวิกฤตินี้ไปด้วยกัน

161615416457