กรุงไทยแจ้งปิดระบบ ไม่สามารถชำระค่าน้ำ กปน. ผ่าน 'KrungthaiNEXT' ได้

กรุงไทยแจ้งปิดระบบ ไม่สามารถชำระค่าน้ำ กปน. ผ่าน 'KrungthaiNEXT' ได้

ธนาคารกรุงไทย แจ้งปิดระบบ ไม่สามารถชำระค่าน้ำ กปน. ผ่าน "KrungthaiNEXT" ในวันศุกร์ที่ 26 ก.พ. 64 เวลา 15.00 น. - วันเสาร์ที่ 27 ก.พ. 64 เวลา 12.00 น.

ธนาคารกรุงไทย โฟสต์แจ้ง กปน. จะทำการปิดระบบ เพื่อโอนย้ายแหล่งจ่ายไฟฟ้าอัตโนมัติภายในศูนย์คอมพิวเตอร์ ในวันศุกร์ที่ 26 ก.พ. 64 เวลา 15.00 น. - วันเสาร์ที่ 27 ก.พ. 64 เวลา 12.00 น.  ส่งผลให้ไม่สามารถชำระค่าน้ำ กปน. ผ่าน "KrungthaiNEXT" ได้ในวันเวลาดังกล่าว ทั้งนี้สามารถใช้บริการอื่นๆ ได้ตามปกติ

161425850374