'เราชนะ' ลงทะเบียน สละสิทธิ ก่อนผิดวินัย! ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ผ่าน www.เราชนะ.com

'เราชนะ' ลงทะเบียน สละสิทธิ ก่อนผิดวินัย! ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ผ่าน www.เราชนะ.com

"เราชนะ" ลงทะเบียน เช็คสิทธิ กลุ่มข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจที่ ร่วมมาตรการรับเงินเยียวยา เร่งดำเนินการ สละสิทธิ ก่อนโดนโทษทางวินัย ที่ www.เราชนะ.com

สำหรับมาตรการ เราชนะ ลงทะเบียน มุ่งหวังช่วยเหลือกลุ่มผู้มีรายได้น้อย อาชีพอิสระ เกษตรกร ผู้ถือบัตรสวัสการแห่งรัฐ รวมถึงกลุ่มที่ได้รับสิทธิคนละครึ่ง หรือเราเที่ยวด้วยกัน รวมถึงที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิใดๆ จากรัฐ ซึ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับความเดือดร้อนจากสถานการณ์โควิด-19 โดยรูปแบบของมาตรการเราชนะเป็นการจ่ายเงินเยียวยา 7,000 บาท ซึ่งจะมีการแบ่งจ่ายเป็นรายสัปดาห์ผ่านบัตรคนจน แอพพลิเคชั่นเป๋าตัง และบัตรประชาชน 

ทั้งนี้หนึ่งในข้อกำหนดหรือเงื่อนไขของผู้ได้รับสิทธิเราชนะ จะต้องไม่เป็นข้าราชการ หรือข้าราชการเมือง แต่ที่ผ่านมาเกิดประเด็นคำถามว่า ทำไมบางคนที่เป็นข้าราชการ ที่เคยได้รับสิทธิคนละครึ่ง จึงได้สิทธิในมาตรการครั้งนี้ด้วย รวมถึงที่ผ่านมาในส่วนราชการบางแห่ง ได้มีหนังสือเวียนไปยังข้าราชการด้วยว่า ห้ามเข้าร่วมโครงการเราชนะ หากมีรายใดเข้าร่วม จะมีการตรวจสอบเมื่อพบจะถือเป็นการกระทำผิดวินัย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง :

ด้านนางสาวกุลยา ตันติเตมิท รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง(สศค.) เปิดเผยว่า สำหรับโครงการ “เราชนะ” ที่รัฐบาลจะให้เงิน 7,000 บาทต่อราย ซึ่งเปิดให้ผู้เช็คสิทธิ์ผ่าน www.เราชนะ.com นั้น ในกรณีที่เป็น ข้าราชการ และรัฐวิสาหกิจ ที่เข้าร่วมโครงการคนละครึ่งและเราเที่ยวด้วยกัน และถูกระบุว่า ได้สิทธิ์ “เราชนะ” ขอให้กดไม่เข้าร่วมโครงการด้วยตนเอง ไม่เช่นนั้นจะถูกเรียกเงินคืนในภายหลัง

หากเกิดกรณีข้าราชการหรือรัฐวิสาหกิจได้สิทธิมาตรการ เราชนะ ลงทเบียน ไปแล้ว จะต้องดำเนินการเช่นไร เพื่อไม่ให้เข้าข่ายของการกระทำผิดวินัย ในประเด็นนี้สามารถดำเนินการได้ง่ายๆ คือ อย่าเพิ่งใช้สิทธิที่ได้รับมา และไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com ด้วยการเข้าไปกดสละสิทธิเราชนะ เพื่อเป็นการยืนยันว่าไม่ขอรับสิทธิ โดยมีขั้นตอนดังนี้

161336690819

  • ขั้นตอนกด "สละสิทธิ เราชนะ"

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com คลิกเลือกปุ่ม "สละสิทธิ"

2. ระบบจะแสดงหน้า "ยื่นขอสละสิทธิ" เราชนะ 

3.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และกด "ขอสละสิทธิ" การเข้าร่วมโครงการ "เราชนะ"

- หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน 13 หลัก ของผู้ที่ต้องการสละสิทธิ
- ชื่อ นามสกุล
- วัน เดือน ปีเกิด

ทั้งนี้หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับ เราชนะ ลงทะเบียน หรือตรวจสอบสิทธิ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร 0-2273-9020 ต่อ 3250 3423 3424 3425 3427 3429 3430 3431 และ 3444 (เฉพาะวันและเวลาราชการ) หรือ Call Center ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร 0-2111-1144

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง