'ม.33 เรารักกัน' เข้าใจผิด 3 เรื่องระวัง 'อดเงิน' 4,000 บาท

'ม.33 เรารักกัน' เข้าใจผิด 3 เรื่องระวัง 'อดเงิน' 4,000 บาท

"ม.33 เรารักกัน" คนรับสิทธิต้องระวัง 3 เรื่องเข้าใจผิดที่ทำให้หลายคน "อดเงิน" หรือไม่ได้สิทธิ "เรารักกัน" 4,000 บาท มีอะไรบ้าง

"เรารักกัน" อยู่ระหว่างดำเนินการให้ผู้ประกันตน "ประกันสังคมมาตรา 33" ที่มีคุณสมบัติตรงตามที่โครงการกำหนด ลงทะเบียน "ม.33 เรารักกัน" ผ่าน "www.ม33เรารักกัน.com" ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.-7 มี.ค. 64

ระหว่างที่เปิดให้มีการลงทะเบียน มีหลายประเด็นที่ประชาชนสับสนและเข้าใจผิด ซึ่งอาจทำให้ "พลาดสิทธิ" ได้รับเงิน 4,000 บาท จากโครงการ "ม.33 เรารักกัน" 

"กรุงเทพธุรกิจออนไลน์" รวบรวมข้อสงสัยจากโซเชียลที่หลายคนเข้าใจผิดเกี่ยวกับ "ม.33 เรารักกัน" เพื่อให้เข้าใจขั้นตอน เงื่อนไขของโครงการมากขึ้น และมีโอกาสได้รับเงิน 4,000 บาทตามสิทธิที่ควรจะได้รับ ดังนี้

  •  เรื่องที่ 1 

เรื่องเข้าใจผิด: มีชื่ออยู่ใน "ประกันสังคมมาตรา33" จะได้รับเงินอัตโนมัติ ไม่ต้องลงทะเบียน

ข้อเท็จจริง: ต้องลงทะเบียนผ่าน "www.ม33เรารักกัน.com" ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.-7 มี.ค. 64 และทำตามขั้นตอนที่โครงการกำหนด

ผู้ที่เป็นผู้ประกันตน "ประกันสังคมมาตรา33" แม้จะมีชื่ออยู่ในระบบประกันสังคมอยู่แล้ว ก็ต้องทำการ "ลงทะเบียน เรารักกัน" ในเว็บไซต์ "www.ม33เรารักกัน.com" ก่อน โดยลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ.-7 มี.ค. 64 ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น.

โดยสามารถลงทะเบียนตามขั้นตอนดังนี้ >> 'ม.33เรารักกัน' เช็ค 7 วิธีลงทะเบียนผ่าน 'www.ม33เรารักกัน.com' พร้อมวิธีใช้เงิน

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

  •  เรื่องที่ 2 

เรื่องเข้าใจผิด: แค่อยู่ใน "ประกันสังคมมาตรา 33" ได้สิทธิทุกคน

ข้อเท็จจริง: ผู้ประกันตน "ประกันสังคมมาตรา 33" ที่มีคุณสมบัติตามที่โครงการกำหนดเท่านั้น ถึงจะได้รับเงิน "4,000 บาท"

แม้จะเป็นผู้ประกันตน "ประกันสังคมมาตรา 33" ตามเงื่อนไขของโครงการ "ม.33 เรารักกัน" แต่นี่เป็นเพียงแค่หนึ่งในคุณสมบัติที่โครงการกำหนดเท่านั้น ผู้ที่มีโอกาสได้รับเงิน 4,000 บาท จะต้องมีคุณสมบัติครบเท่านั้น โดยคุณสมบัติของคนที่จะได้รับ "เงินเยียวยา" 4,000 บาทจาก "เรารักกัน" จะมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

1. มีสัญชาติไทย

2. เป็นผู้ประกันตน ประกันสังคมมาตรา 33 และไม่เป็นแรงงานต่างด้าว

3. ไม่ได้รับสิทธิมาตรการเราชนะ และไม่เป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

4. ผู้ที่มีเงินฝากในบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท ณ เดือนธันวาคม 2563

  •  เรื่องที่ 3 

เรื่องเข้าใจผิด: ลงทะเบียนที่ "www.ม33เรารักกัน.com" แล้ว ได้รับเงินเลย

ข้อเท็จจริง: ผู้ประกันตน "ประกันสังคมมาตรา 33" ที่ลงทะเบียน "www.ม33เรารักกัน.com" แล้วจะต้องถูกตรวจสอบคุณสมบัติก่อน หากคุณสมบัติเป็นไปตามที่โครงการกำหนด จึงจะได้รับสิทธิ "เรารักกัน" 4,000 บาท

หลังจากผู้ที่มีคุณสมบัติลงทะเบียนในเว็บไซต์ "www.ม33เรารักกัน.com" เรียบร้อยแล้ว ยังไม่ถือว่า "ได้รับสิทธิ" จะต้องถูกตรวจสอบคุณสมบัติก่อน โดยผู้ที่ลงทะเบียนควรปฏิบัติตามขั้นตอนที่โครงการกำหนดให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อให้ได้รับสิทธิ "เรารักกัน" ตามวันเวลาที่ควรจะเป็น

161414733216

ที่มา : กระทรวงแรงงาน, ทำเนียบรัฐบาล