'เราชนะ' อัพเดทคืบหน้าล่าสุด ลงทะเบียนเช็คสิทธิ์ ใช้ยังไงที่ไหน และวันหมดเขต

'เราชนะ' อัพเดทคืบหน้าล่าสุด ลงทะเบียนเช็คสิทธิ์ ใช้ยังไงที่ไหน และวันหมดเขต

ตรวจสอบ "เราชนะ" อัพเดทคืบหน้าล่าสุด ลงทะเบียนเช็คสิทธิ์ ใช้ยังไงที่ไหน และวันหมดเขต

อัพเดทความคืบหน้าโครงการ "เราชนะ" ล่าสุด กระทรวงการคลัง ชี้แจงว่า ประชาชน กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ จำนวน 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายตั้งแต่วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 23,457.9 ล้านบาท

ประชาชน กลุ่มที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและคนละครึ่ง และกลุ่มประชาชนทั่วไปที่ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com เป็นผู้ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติเบื้องต้นและยืนยันการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ จำนวนมากกว่า 15.1 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นมา จำนวน 18,064.5 ล้านบาท

รวมมีผู้ใช้สิทธิ์โครงการฯ จำนวน 28.8 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจไทยไปแล้วมากกว่า 41,522.4 ล้านบาท

161413152412

นางสาวกุลยา ตันติเตมิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง ในฐานะโฆษกกระทรวงการคลัง เปิดเผยความคืบหน้าการเปิดจุดรับลงทะเบียนโครงการเราชนะ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ ณ สาขาและจุดบริการเคลื่อนที่ของธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานคลังจังหวัด สำนักงานสรรพสามิตพื้นที่ สำนักงานสรรพากรพื้นที่ รวมถึงหน่วยรับลงทะเบียนเคลื่อนที่ของกระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

เราชนะลงทะเบียน
ลงทะเบียนกลุ่มพิเศษ https://register.เราชนะ.com  กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ได้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2564 จนถึงปัจจุบันแล้ว จำนวน 995,349 คน

เราชนะเช็คสิทธิ์
ตรวจสอบสถานะ กรุณากรอกข้อมูลให้ถูกต้องครบถ้วน เพื่อใช้ในการตรวจสอบสถานะ ผ่านเว็บไซต์ https://rights.เราชนะ.com 

เราชนะกลุ่มพิเศษ
กลุ่มผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 15 – 21 กุมภาพันธ์ 2564 จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 4 มีนาคม 2564 และจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่ 5 มีนาคม 2564 และกลุ่มผู้ที่ลงทะเบียนระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 5 มีนาคม 2564 จะทราบผลการคัดกรองคุณสมบัติในวันที่ 15 มีนาคม 2564 และจะได้รับวงเงินสิทธิ์ครั้งแรกในวันที่ 19 มีนาคม 2564

เราชนะตรวจสอบสิทธิ์
ยื่นขอทบทวนสิทธิ https://appeal.เราชนะ.com  ผลการพิจารณาของกระทรวงการคลังในกระบวนการทบทวนสิทธิถือเป็นที่สุด

161413154314

เราชนะร้านค้า

ขั้นตอนร้านค้าสมัครเข้าร่วมเราชนะ

1.มีบัญชีธนาคารกรุงไทย แบบบุคคลธรรมดา

2.สมัครร้านค้าที่ www.เราชนะ.com

3.สมัครแอพพลิเคชั่นถุงเงิน ณ สาขา ธนาคารกรุงไทยทั่วประเทศ

4.เจ้าหน้าที่โครงการฯติดต่อผู้สมัครและตรวจสอบคุณสมบัติ

5.โครงการฯแจ้งผลการสมัครผ่านทางระบบ SMS

6.เข้าระบบแอปพลิเคชันถุงเงิน เพื่อเริ่มรับเงินสิทธิเราชนะ"

ร้านค้าใดบ้างที่ไม่สามารถเข้าร่วมได้?

1.ร้านค้าหรือผู้ประกอบการที่เป็นนิติบุคคล ยกเว้นกลุ่มขนส่งมวลชนสาธารณะ ตามที่โครงการฯกำหนด เช่น รถไฟ รถโดยสารประจำทางสาธารณะ เรือโดยสารสาธารณะ เป็นต้น

2.ไม่มีสถานประกอบการเป็นหลักแหล่งที่ชัดเจนและตรวจสอบไม่ได้ ยกเว้น กลุ่มขนส่งสาธารณะ ตามที่โครงการฯกำหนด เช่น แท็กซี่ จักรยานยนต์รับจ้าง เป็นต้น

ร้านค้ากลุ่มบริการไหนบ้างที่เข้าร่วมมาตรการเราชนะได้?

1.กลุ่มขนส่งสาธารณะ ได้แก่ แท็กซี่, รถตู้ให้บริการโดยสารประจำทาง, จักรยานยนต์รับจ้าง สามล้อเครื่อง, สามล้อถีบ ,รถสองแถว

2.กลุ่มสุขภาพ/ความงาม ได้แก่ ร้านนวด/สปา, ร้านตัดผม/ร้านเสริมสวย/ทำเล็บ

3.กลุ่มบริการด้านสุขภาพและการแพทย์ ได้แก่ สถานพยาบาลประเภทที่ไม่รับผู้ป่วยค้างคืน (คลินิก), แพทย์แผนจีน, คลินิก (การรักษาทางการแพทย์เสริมความงาม,ทันตกรรม, อื่น ๆ)

4.กลุ่มงานรับเหมา/งานช่าง/ทำความสะอาด ได้แก่ งานก่อสร้างขนาดเล็ก, ให้บริการทำสวน/ตกแต่งสวน, ตัดเย็บ,ซ่อมแซมสินค้า/เสื้อผ้า, ช่างซ่อมรถยนต์/จักรยานยนต์/จักรยาน, ช่างซ่อมสาธารณูปโภค เช่น ซ่อมไฟฟ้า ประปา แอร์, รับเหมาทำความสะอาด/ฆ่าเชื้อ ฉีดปลวก, ซักรีด

5.กลุ่มบริการที่พัก/สถานที่** ได้แก่ โฮมสเตย์, หอพัก/แมนชั่น/อพาร์ทเม้นท์/แฟลต ทั้งนี้ต้องมีใบอนุญาตประกอบกิจการที่ถูกต้องตามกฎหมาย ทั้งนี้ร้านค้าจะได้รับเงินเข้าบัญชีในวันถัดไป ไม่เว้นวันหยุดราชการ 

เราชนะใช้ยังไง

ผู้มีสิทธิได้รับนั้น "กดเป็นเงินสดไม่ได้" และไม่สามารถโอนเข้าบัญชีธนาคารใดๆ ได้ ดังนั้นการใช้จ่ายต่างๆ จะต้องซื้อหรือรับบริการจากร้านที่ไม่ใช่นิติบุคคล ที่เข้าร่วมโครงการ โดย ต้องจ่ายผ่าน “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือแอพพลิเคชั่น “เป๋าตัง” เท่านั้น 

วิธีติดตั้งและลงทะเบียน แอพพลิเคชั่น "เป๋าตัง"
1. เปิดแอปฯ APP Store หรือ Google Play หรือ Play Store
2. พิมพ์ค้นหา "เป๋าตัง" ในช่องค้นหา
3. เลือก "GET" หรือ เลือก "ติดตั้ง"
4. ระบุ เบอร์มือถือ
5. ยืนยัน OTP 6 หลักที่ได้รับจาก SMS ตามเบอร์ที่กรอกในหน้าแรก
6. กดเลือกยอมรับเงื่อนไขการใช้บริการ และกด ตกลง
7. ระบุ PIN เป็นตัวเลข 6 หลักเป็นรหัสที่ต้องใช้ในการทำรายการทุกครั้ง
8. ยืนยันการตั้งค่ารหัส PIN 6 หลัก
9. ผูกบัญชี หรือเปิด G-Wallet ได้จากหน้านี้

161285584332

161285586458

  • วิธีสแกนใช้สิทธิ จ่ายเงินผ่านQR เราชนะ จากร้านค้าถุงเงิน
1. กด Banner เราชนะ
'เราชนะ' อัพเดทคืบหน้าล่าสุด ลงทะเบียนเช็คสิทธิ์ ใช้ยังไงที่ไหน และวันหมดเขต
2. กด ปุ่มสแกน QR เพื่อใช้สิทธิ
'เราชนะ' อัพเดทคืบหน้าล่าสุด ลงทะเบียนเช็คสิทธิ์ ใช้ยังไงที่ไหน และวันหมดเขต
3. สแกน QR ร้านค้าถุงเงิน
'เราชนะ' อัพเดทคืบหน้าล่าสุด ลงทะเบียนเช็คสิทธิ์ ใช้ยังไงที่ไหน และวันหมดเขต
4. ตรวจสอบยอดเงินของสินค้า/บริการ
'เราชนะ' อัพเดทคืบหน้าล่าสุด ลงทะเบียนเช็คสิทธิ์ ใช้ยังไงที่ไหน และวันหมดเขต
5. ระบุ PIN เพื่อยืนยันการใช้สิทธิ
'เราชนะ' อัพเดทคืบหน้าล่าสุด ลงทะเบียนเช็คสิทธิ์ ใช้ยังไงที่ไหน และวันหมดเขต
6. สลิปหลักฐานการใช้สิทธิ (บันทึกลงมือถืออัตโนมัติ)
'เราชนะ' อัพเดทคืบหน้าล่าสุด ลงทะเบียนเช็คสิทธิ์ ใช้ยังไงที่ไหน และวันหมดเขต
  • ใช้เงิน "เราชนะ" ที่ไหนได้บ้าง?

ผู้ที่ได้รับสิทธิจะสามารถใช้วงเงินที่ได้รับซื้อสินค้าจากร้านค้าที่เข้าร่วมอย่าง "ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ" "ร้านค้ารายย่อย" ที่เข้าร่วมกับมาตรการ "คนละครึ่ง"

เราชนะหมดเขตวันไหน

ระยะเวลาโครงการ29 มกราคม 2564 ถึง 31 พฤษภาคม 2564 รับเงินทุกสัปดาห์ และสะสมสิทธิใช้จ่ายถึงสิ้นสุดโครงการ

ตรวจสอบสถานะเราชนะลงทะเบียน และ ตรวจสอบเช็คสิทธิ์เราชนะคนละครึ่ง
161413364395

ตรวจสอบสิทธิและผลการลงทะเบียนเราชนะ ผ่านระบบอัตโนมัติ
02-111-1144 กด 2 - 24 ชั่วโมง

ตรวจสอบวงเงินสิทธิคงเหลือเราชนะ ผ่านระบบอัตโนมัติ
02-109-2345 กด 3 - 24 ชั่วโมง

คุณสมบัติผู้ได้รับสิทธิเราชนะ และข้อเสนอแนะโครงการฯ
02-273-9020 ต่อ 3250, 3423, 3424, 3425, 3427, 3429, 3430, 3431, และ 3444 จ - ศ. 8.30-16.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ศูนย์ช่วยเหลือผู้เข้าร่วมโครงการเราชนะ การลงทะเบียน และการใช้งานแอปฯ เป๋าตัง
02-111-1144

การใช้งานสิทธิผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
02-109-2345 จ - ศ. 8.30-17.30 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ สำหรับรายการรับเงินภาครัฐ และการใช้งานแอปฯ ถุงเงิน
02-111-9999 กด 3 - 24 ชั่วโมง

อ้างอิง - กระทรวงการคลัง , สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง , ธนาคารกรุงไทย