'ม.33 เรารักกัน' ลงทะเบียน 3 วัน มีรายชื่อ 'ประกันสังคม' 7.6 ล้านราย

'ม.33 เรารักกัน' ลงทะเบียน 3 วัน มีรายชื่อ 'ประกันสังคม' 7.6 ล้านราย

"ประกันสังคม" รายงานผล "ม.33เรารักกัน" ลงทะเบียน ของผู้ประกันตน ม. 33 หลังเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 21 ก.พ. 64 เผยตัวเลขล่าสุด ณ เวลา 15.00 น. ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิรวมกัน 3 วัน มีจำนวนทั้งสิ้น 7,687,131 ราย ย้ำหากไม่ผ่านขอทบทวนสิทธิ์ได้ 15 - 28 มี.ค.64

วันที่ 23 ก.พ.64 นายทศพล กฤตวงศ์วิมาน เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน รายงานผลการลงทะเบียนของผู้ประกันตนมาตรา 33 ผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com เพื่อรับสิทธิเงินช่วยเหลือเยียวยาค่าครองชีพจากรัฐบาลคนละ 4,000 บาท โดยเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 7 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 06.00-23.00 น. ว่า วันที่ 3 ตัวเลขล่าสุด ณ เวลา 15.00 น. สรุปรวมยอดผู้ลงทะเบียนรับสิทธิรวมกัน 3 วัน มีจำนวนทั้งสิ้น 7,687,131 ราย

161407949056

อย่างไรก็ดี สำนักงานประกันสังคม ขอย้ำให้ผู้ประกันตนมาตรา 33 ที่เข้าหลักเกณฑ์ให้ลงทะเบียนโครงการ ม33เรารักกัน และหากผู้ประกันตนท่านใดที่ลงทะเบียนแล้วแต่ไม่ผ่านสามารถขอทบทวนสิทธิผ่านเว็บไซต์ www.ม33เรารักกัน.com ได้ในวันที่ 15-28 มีนาคม 2564