โปรดเกล้าฯ ให้ ‘เจ้าคุณพระสินีนาฏ’ บำเพ็ญพระราชกุศล 50 วันพระราชทานศพ ‘หลวงพ่อวิริยังค์’

โปรดเกล้าฯ ให้ ‘เจ้าคุณพระสินีนาฏ’ บำเพ็ญพระราชกุศล 50 วันพระราชทานศพ ‘หลวงพ่อวิริยังค์’

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินธโร) ณ วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร กรุงเทพมหานคร

161278588241

วันนี้ (8 ..64) เวลา 17.40 . พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้เจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณี เป็นผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ ฯ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคลเถาบุญญนนท์วิหาร ณ อาคารบุญญาวาส วัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

เมื่อเจ้าคุณพระสินีนาฏ พิลาสกัลยาณีเดินทางมาถึง พระสงฆ์ 10 รูปสวดพระพุทธมนต์ ต่อมา พระสงฆ์ แสดงพระธรรมเทศนา 1 กัณฑ์ จบแล้วพระสงฆ์ 4 รูปสวดธรรมคาถา พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรม จากนั้นเดินทางกลับ

อนึ่ง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ตั้งโรงครัวพระราชทาน นำอาหารพระราชทานให้แก่สาธุชนที่มาร่วมงานด้วย

ทั้งนี้ วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ .. 2564 เวลา 10.30 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า ให้ผู้แทนพระองค์ ไปในการบำเพ็ญพระราชกุศล 50 วัน พระราชทานศพ สมเด็จพระญาณวชิโรดม (วิริยังค์ สิรินธโร) เจ้าอาวาสวัดธรรมมงคล เถาบุญญนนท์วิหาร พระสงฆ์ 10 รูป ที่สวดพระพุทธมนต์แต่วันก่อน ถวายพรพระแล้วรับพระราชทานฉัน ถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุ-สามเณร ประมาณ 300 รูป (โดยเสด็จพระราชกุศล)พระพิธีสวดพระอภิธรรม (โดยเสด็จพระราชกุศล)

161278588288