'ออมสิน' เปิดลงทะเบียน 'สินเชื่อเสริมพลังฐานราก' 23 ม.ค.เคยกู้ 'สินเชื่อฉุกเฉิน' ก็กู้อีกได้!

'ออมสิน' เปิดลงทะเบียน 'สินเชื่อเสริมพลังฐานราก' 23 ม.ค.เคยกู้ 'สินเชื่อฉุกเฉิน' ก็กู้อีกได้!

ธนาคาร "ออมสิน" เปิดให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19" ลงทะเบียน "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" อีกครั้งในวันที่ 23 ม.ค. นี้ โดยปรับหลักเกณฑ์การกู้ให้ลูกค้าที่เคยขอ "สินเชื่อฉุกเฉิน" สามารถลงทะเบียน "กู้เงิน" ได้ด้วย

"ออมสิน" อัพเดทมาตรการเยียวยาโควิด-19 รอบ 2 โดยปรับหลักเกณฑ์ "สินเชื่อ" เปิดโอกาสให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19" สามารถขอกู้เงินเพื่อเพิ่มสภาพคล่องได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม โดยหันมาใช้หลักทรัพย์ค้ำประกันแทนกระแสเงินสด เพื่อช่วยเหลือประชาชน ธุรกิจที่มีปัญหาสภาพคล่องในช่วงนี้​ เพราะการวิเคราะห์รายได้ของผู้ขอกู้​ คงไม่สามารถใช้ได้​ไปอีก ​1-2 ปีข้างหน้า 

โดยล่าสุด ธนาคารออมสินประกาศปรับหลักเกณฑ์สำหรับการขอ "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" ให้คนเคยกู้ "สินเชื่อฉุกเฉิน" สามารถขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากได้แล้ว จากเดิมที่ไม่สามารถขอสินเชื่อนี้ได้ ธนาคารจะเปิดระบบลงทะเบียนขอสินเชื่อเสริมพลังฐานราก ผ่านแอพพลิเคชั่น MyMo (มายโม่) ในวันที่ 23 ม.ค. 64

161103187658

  •  รายละเอียด "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" 

1) วงเงินกู้ สูงสุดไม่เกินรายละ 50,000 บาท

2) อัตราดอกเบี้ย 0.35% ต่อเดือน (Flat Rate) กรณีผิดนัดไม่ชำระหนี้ให้คิดเพิ่มอีกร้อยละ 0.50 ต่อเดือน ของเงินต้นที่ถึงกำหนดชำระ

3) ชำระคืนเงินต้นและดอกเบี้ย เป็นงวดรายเดือน สูงสุดไม่เกิน 3 ปี (30 งวด) ระยะเวลาปลอดชำระหนี้ 6 งวดแรก (เงินต้นและดอกเบี้ย)

4) ไม่ต้องค้ำประกัน

5) ต้องชำระหนี้ด้วยการหักบัญชีเงินฝาก โดยผู้กู้ทำหนังสือยินยอมให้หักบัญชีเงินฝากที่ได้รับระบุไว้เพื่อชำระหนี้ ซึ่งผู้กู้ต้องนำเงินฝากเข้าบัญชีที่ยินยอมก่อนวันครบกำหนดชำระเงิน

6) เปิดให้ลงทะเบียนครั้งใหม่ ช่วงโควิดระลอก 2 ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ถึงวันที่ 30 มิ.ย. 64 หรือจนกว่าวงเงินจะหมด

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

  •  คุณสมบัติของผู้ที่สามารถขอ "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" ได้  

1) เป็นลูกค้าสินเชื่อของธนาคารออมสิน หรือปิดบัญชีมาแล้วไม่เกิน 3 ปี 

2) เป็นผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการอาชีพอิสระ เช่น ค้าขาย อาชีพด้านบริการอายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 70 ปี

3) เป็นผู้มีรายได้ประจำ เช่น พนักงาน ลูกจ้างหน่วยงานเอกชนที่มีเงินเดือนประจำ อายุ 20 ปีขึ้นไป เมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะเวลาที่ต้องชำระเงินกู้ ต้องไม่เกิน 60 ปี

4) เป็นผู้ได้รับผลกระทบจาก "โควิด-19"

5) เป็นผู้มีถิ่นที่อยู่แน่นอนสามารถติดต่อได้

6) ไม่เป็นลูกจ้าง หรือพนักงานของธนาคารออมสิน

7) ไม่เป็นผู้ได้รับรายได้ประจำจากหน่วยงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ

8) เป็นผู้ที่เคยขอ "สินเชื่อฉุกเฉิน" ธนาคารออมสิน ก็สามารถลงทะเบียนได้ (อัพเดทข้อมูล 19 ม.ค. 63) 

ข่าวที่น่าสนใจ : 

   
  •  วิธีลงทะเบียน "สินเชื่อเสริมพลังฐานราก" 

การลงทะเบียนขอสินเชื่อเสริมพลังฐานรากผ่านแอพพลิเคชั่น "MyMo" ของ "ธนาคารออมสิน" สามารถทำได้ ตามขั้นตอนต่อไปนี้

1) เข้าแอพพลิเคชั่น "MyMo" เลือกเมนู "สมัครสินเชื่อเสริมพลังฐานราก" และกดปุ่มสมัคร

161103292341

2) กรอกเลขหลังบัตรประชาชน และกดถัดไป หน้าจอจะแสดงรายละเอียดการสมัคร ตรวจสอบให้ถูกต้อง และกดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

3) หน้าจอจะแสดงวงเงินสูงสุดที่สามารถขอสินเชื่อได้ จากนั้นให้เลือกจำนวนเงินกู้ที่ต้องการ และตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย กดถัดไปเพื่อดำเนินการต่อ

161103292360

4) หน้าจอจะแสดงข้อกำหนดและเงื่อนไข กดยอมรับ และเลื่อนหน้าจออ่านเงื่อนไขความยินยอมในการเปิดเผยข้อมูลจนสุดหน้า จากนั้นกดยินยอม และยืนยัน

5) กดรับรหัส OTP เมื่อระบบส่งรหัสมาแล้วมายังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ได้ลงทะเบียนไว้ ให้กรอกรหัส OTP และยืนยัน 

161103292364

6) จากนั้นหน้าจอจะแสดงรายละเอียดการยินยอมในการเปิดเผยข้อมูล สามารถ Save เก็บไว้ได้ และเป็นอันเสร็จขั้นตอน จากนั้นรอเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับ

สำหรับผู้ที่ต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถสอบถามได้ที่ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารธนาคารออมสิน โทร. 1115