กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563’

กรมสมเด็จพระเทพฯ ทรงเปิดงาน ‘เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563’

มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ชวนเที่ยวงาน “เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563” ครั้งแรกกับการ “ชม ชิม ช้อป แชร์” ได้ทั้งในสถานที่จริง 4- 8 ธ.ค. และโลกออนไลน์ 4-13 ธ.ค. 63 

160709290761

วันนี้ (4 ..63) ที่ สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร มหาวชิราลงกรณวรราชภักดี สิริกิจการิณีพีรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563” สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ในการนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประธานกรรมการ และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี กรมหมื่นสุทธนารีนาถ นายกกิตติมศักดิ์ตลอดชีพมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เฝ้าฯ รับเสด็จ

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รองประธานกรรมการที่ปรึกษา และประธานกรรมการ บริหาร มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย กล่าวถึงการจัดงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563 ว่า

160709290925

มูลนิธิฯ กำหนดจัดงานขึ้น 2 รูปแบบ คือ การจัดงานในสถานที่จริงระหว่างวันที่ 4-8 ธันวาคม 2563 สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร และการจัดงานเสมือนจริงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ผ่านทาง www.เพื่อนพึ่งพา.com หรือwww.puengpafair.com ระหว่างวันที่ 4-13 ธันวาคม 2563 ซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่ประชาชนทั่วประเทศจะมีโอกาสเข้าชมงานเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ได้ทั้งความรู้ ความสนุกสนานเพลิดเพลิน และมีส่วนร่วมในการบริจาคและเลือกซื้อสินค้าเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ผ่านทางออนไลน์ องค์ประธานกรรมการมูลนิธิฯ   มีพระดำริให้ริเริ่มจัดงานเสมือนจริงทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์  เพื่อให้สอดรับกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  และกำหนดสถานที่จัดงาน สวนสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี   พันปีหลวง ในด้านการอนุรักษ์ป่าการอนุรักษ์พันธุ์ไม้ และการรักษาปอดของเมืองใหญ่

160709471084

เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ประจำปี 2563” จัดขึ้นภายใต้แนวคิด 25ปี แห่งการแบ่งปัน พอเพียง ยั่งยืน ที่รวมกิจกรรม ชม ชิม ช้อป แชร์ ไว้ครบในงานเดียวกัน

ชม นิทรรศการพันธกิจของมูลนิธิฯเฝ้าระวัง บรรเทาทุกข์ ฟื้นฟูได้แก่ภารกิจด้านการเฝ้าระวังป้องกันภัย ภารกิจด้านการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบภัย และภารกิจด้านการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของผู้ประสบภัยอย่างยั่งยืน รวมทั้งมุ่งเน้นให้ประชาชนทั่วไปได้ทราบถึงความสำคัญของปัญหาอุทกภัย ได้เรียนรู้ถึงการนำเทคโนโลยีด้านโทรมาตรและสารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการเฝ้าระวังป้องกันอุทกภัยและการเตือนภัย ร่วมกับการส่งเสริมให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการภัยพิบัติในชุมชนของตนเอง รวมถึงผลการดำเนินงานของเครือข่ายมูลนิธิฯ ตลอดจนเครือข่ายชุมชนเตือนภัยเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)

ชิม  พึ่งพา Royal Cuisine ตำหรับอาหารสูตรประทาน กรมหมื่นสุทธนารีนาถตับบดเสวยพึ่งพาเมนูเลื่องชื่อที่มีจำหน่ายเฉพาะงานนี้เท่านั้น ซีซาร์สลัด  ข้าวผัดเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)  ยามยาก ข้าวหมูย่างผงกะหรี่ข้าวคั่ว  ไอศกรีม กะทิอัญชันมะพร้าวน้ำหอม สูตรของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ จากร้าน มูลนิธิณภาฯ เมนูเด่นจากโรงครัวพระราชทาน อาทิ ข้าวไก่ทอด ข้าวหน้าไก่ ผัดซีอิ๊ว แกงส้มปลาตะเพียนสาน จากร้านมูลนิธิเพชรรัตนสุวัทนา อาหารโอทอป 5 ดาวและอาหารอีกหลากหลายจากโรงแรมอมารี ดอนเมือง แอร์พอร์ตกรุงเทพฯ พร้อมร้านเชลล์ชวนชิมกว่า 20 ร้านค้า อาทิ โตเป็ดย่างบางโพ ขนมไทยแม่จิรา ส้มตำปาหนัน หมูสะเต๊ะจึงอังลัก พระรามสี่ และร้านค้าอื่นๆ อีกมากมาย

160709394284

ช้อป อุดหนุนสินค้าจากร้านพระบรมวงศานุวงศ์ อาทิ  ไตรโครงการโครงการกำลังใจ โครงการหลวง  ดอยคำ ภูฟ้า วังเลอดิส  สินค้าที่ระลึกจาก ร้านพึ่งพา ออกแบบลายพิเศษ คอลเลคชั่น น้ำพึ่งเรือโดยครูโต - ..จิราธร จิรประวัติ ผลิตภัณฑ์ Upcycling จากเส้นใยขวดพลาสติก  เช่น กระเป๋าโน้ตบุ้ค กระเป๋าสะพาย  กระเป๋าใส่กล่องอาหาร เพาเวอร์แบงค์  ร้านสมาคมภริยาและแม่บ้านเหล่าทัพ ร้านค้าชุมชนเครือข่ายเพื่อนพึ่ง (ภาฯ)  เช่น  ผ้าตีนจก  ผ้าฝ้ายย้อมคราม   ผ้าทอเมืองน่าน ผ้าฝ้ายทอมือไทยพวน เสื้อผ้ากระเหรี่ยง  เครื่องเคลือบดินเผาเวียงกาหลง ชาห้วยน้ำกืน  และ กาแฟปางงุ้ง ฯลฯ

แชร์ ร่วมแบ่งปันกับกิจกรรมบรรจุถุงยังชีพพระราชทาน บริจาค 250 บาท  ร่วมบรรจุถุงยังชีพด้วยตนเอง พร้อมถ่ายรูปติดบน Magnet เป็นที่ระลึก โดยถุงยังชีพนี้จะนำไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัย  รายได้จากการจัดงานสมทบทุนมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยากสภากาชาดไทย  เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

ผู้เข้าชมงานสามารถเลือกซื้อสินค้าและเลือกอิ่มอร่อยจากร้านค้าต่างๆได้ทั้งที่สถานที่จัดงานฯ และสั่งซื้อสินค้าผ่านออนไลน์ได้ทาง “Shopee” สั่งซื้ออาหารได้จาก “Lineman” และ “Wongnai” รวมถึงร่วมชมกิจกรรมพิเศษการแสดงคอนเสิร์ตในรูปแบบออนไลน์   25 ปี เพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ในวันที่ 6 ธันวาคม 2563 เวลา 17.00 . เป็นต้นไป ผ่านทาง www.เพื่อนพึ่งพา.com หรือ www.puengpafair.com ครั้งแรกที่รวบรวมวงดนตรีชั้นนำจาก วงดุริยางค์ทหารบก วงดุริยางค์ทหารเรือ วงดุริยางค์ทหารอากาศ วงดุริยางค์ตำรวจ วงสุนทราภรณ์ และวงเฉลิมราชย์ พร้อมวงCU Band KU Band และมทร.อีสาน พร้อมศิลปินกว่า 15 ท่าน อาทิ ทอม อิศรา กั้ง กรณ์ จ่อย รวมมิตร ชีโน่ อธิภัทร บิ๊กเอ็ม กฤตฤทธิ์ แอ๊คโชคชัย อลิศ The Golden Song และ ธัช เพลงเอก