'เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ' เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน

'เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ' เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา เสด็จทอดพระเนตรนิทรรศการ การอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน โรงเรียนบ้านทิไล่ป้า

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.63 เว็บไซต์ "หน่วยงานในพระองค์" www.royaloffice.th เผยแพร่ภาพและข้อความ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชรมหาวัชรราชธิดา เสด็จทอดพระเนตร นิทรรศการการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน (5 หมู่บ้าน) และพระราชทานประกาศนียบัตรผู้ผ่านการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุขชุมชน จำนวน 105 ราย ณ อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านทิไล่ป้า จังหวัดกาญจนบุรี 

160137387938

160137387985

160137387998

160137387972

160137389910

160137389984

160137389992

160137387918