หัตถศิลป์ สืบสาน ปณิธาน 'พระพันปีหลวง'

หัตถศิลป์ สืบสาน ปณิธาน 'พระพันปีหลวง'

"ศูนย์ส่งเสริมศิลปาชีพระหว่างประเทศ" จัดนิทรรศการแสดงชุดใหม่ "สืบสานงานสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง" ณ หอสุพรรณ-พัสตร์ เรียนรู้พระราชกรณียกิจการส่งเสริมงานหัตถศิลป์