สะสางปม 'ทูต-VIP' เข้าไทย ต้องเข้า State Quarantine 14 วันไม่มีข้อยกเว้น

สะสางปม 'ทูต-VIP' เข้าไทย ต้องเข้า State Quarantine 14 วันไม่มีข้อยกเว้น

ศบค.รุก สะสางปม 'ทูต-VIP' เข้าไทย ต้องเข้า State Quarantine 14 วันไม่มีข้อยกเว้น บ่ายนี้ ก.ต. ชี้แจงกับทางเจ้าหน้าที่ เอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ให้ได้รับทราบ

นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน โฆษกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) หรือ ศบค. แถลงข่าวประจำวันที่ 17 ก.ค. 2563 กล่าวตอนหนึ่งว่า คณะกรรมการเฉพาะกิจพิจารณาการผ่อนคลาย การบังคับใช้มาตรการในการป้องกันและยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ซึ่ง พลเอก สมศักดิ์ รุ่งสิตา เป็นประธาน

ประเด็นที่สำคัญของการประชุมวันนี้ คือ กรณีการอนุญาตให้นักการทูตที่เดินทางจากต่างประเทศ มาสู่ประเทศไทย เดิมให้พำนักในสถานที่ของสถานทูตเท่านั้น ณ ตอนนี้ จากเหตุการณ์ของซูดาน ก็ต้องเปลี่ยนไป โดยจะต้องเข้า State Quarantine 14 วัน ทั้งสิ้น

วันนี้ 14.00 น. ปลัดกระทรวงการต่างประเทศและคณะ จะทำการประชุมเพื่อชี้แจงกับทางเจ้าหน้าที่ เอกอัครราชทูตประเทศต่างๆ ให้ได้รับทราบ