ตรวจสอบเช็คเงินเยียวยาเกษตรกร 6 กลุ่มยื่นอุทธรณ์ 1.8 แสนราย จะได้หรือรอ เพราะอะไร

ตรวจสอบเช็คเงินเยียวยาเกษตรกร 6 กลุ่มยื่นอุทธรณ์ 1.8 แสนราย จะได้หรือรอ เพราะอะไร

อัพเดทล่าสุด ตรวจสอบเช็คเงินเยียวยาเกษตรกร 6 กลุ่มยื่นอุทธรณ์ 1.8 แสนราย จะได้หรือรอ เพราะอะไร

วันนี้ 9 มิ.ย. 2563 ยังคงติดตาม โครงการเยียวยาเกษตรกรที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคโควิด-19 รายละ 5,000 บาท ต่อเนื่อง 3 เดือน ล่าสุด ผลการประชุมคณะกรรมการอุทธรณ์สิทธิ พบว่ามีรายชื่อผู้ยื่นกว่า 1.8 แสนคน ซึ่ง นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานคณะกรรมการอุทธรณ์สิทธิ ได้ชี้แจงสื่มวลชน สรุปได้ดังนี้

1.กลุ่มที่ได้ทำการตวจสอบรายชื่อก่อนหน้านี้ แต่ไม่พบเนื่องจากกระทรวงเกษตรฯยังไม่ได้อนุมัติ เพราะอยู่ระหว่างการตรวจสอบ 8 หมื่นราย ซึ่งปัจจุบันได้จัดส่งเงินเยียวยาให้เรียบร้อยแล้ว ไม่มีปัญหาติดขัด

2.เป็นเกษตรกรแต่มีอาชีพรับจ้าง ซ้ำซ้อนกับระบบประกันสังคมด้วย ประมาณ 8 หมื่นราย ในกรณีนี้ ให้หน่วยงานที่รับขึ้นทะเบียนตรวจสอบสิทธิ์อีกครั้ง และให้พิจารณาเป็นรายกรณี และต้องหารือกับประกันสังคมให้ชัดเจนด้วย

3.เกษตรกรที่ทำการเกษตรในพื้นที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จำนวน 8 หมื่นราย ซึ่งกระทรวงเกษตรฯไม่อนุมัติได้ เพราะขัดกับเงื่อนไขของมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) ที่ให้เยียวยากับกลุ่มที่ทำการเกษตรในพื้นที่ที่มีเอกสารสิทธิ์เท่านั้น อย่างไรก็ตามในกรณีนี้กระทรวงเกษตรเห็นว่าเป้าหมายของการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจาโควิด ดังนั้นเกษตรกรกลุ่มนี้ก็ได้รับผลกระทบเช่นกัน ดังนั้นจึงจะยกไปพิจารณาในคณะกรรมการกลั่นกรองการใช้เงินกู้ หากได้รับความเห็นชอบก็สามารถจ่ายจ่ายได้ทันที

ข่าวที่เกี่ยวข้อง : 

4. เกษตรกรที่มีรายชื่อซ้ำซ้อนกับที่ยื่นขอในโครงการเราไม่ทิ้งกัน แต่ได้สละมาใช้สิทธิ์รับการเยียวยาฝั่งภาคการเกษตร ประมาณ 1,000 ราย กลุ่มนี้ควรได้รับการเยียวยาเช่นกัน

5. เกษตรกรที่ถูกดีดออกมาจากโครงการไม่ทิ้งกันก่อนหน้านี้ เพราะตรวจพบว่ามีรายชื่อเป็นสมาชิกครัวเรือนเกษตรกร 2,000 ราย แต่ภายหลังโครงการเราไม่ทิ้งกัน เปิดให้ยื่นอุทธรณ์ และรับเงินเยียวยาไปแล้ว

6. กลุ่มข้าราชการ และข้าราชการบำนาญ ประมาณ 2,000 ราย กรณีนี้จะไม่ได้รับการเยียวยาตามเงื่อนไข แต่กระทรวงเกษตรฯต้องมีเหตุผลเพื่อให้เจ้าหน้าที่ไปตอบคำถามในพื้นที่ได้

ทั้งนี้ ขอย้ำว่า ขณะนี้เจ้าหน้าที่ต่างๆ อยู่ระหว่างคีย์รายชื่อยื่นอุทธรณ์เข้าระบบ แต่คาดว่าไม่น่าจะเกิน 2 แสนราย การตรวจสอบและการจ่ายเงินทั้งหมดคาดว่าจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในสัปดาห์นี้ เพื่อสรุปวงเงินที่ใช้เยียวยาให้ชัดเจน

เกษตรกรสามารถติดตามผลอุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร ได้ที่ www.moac.go.th และ www.อุทธรณ์เงินเยียวยาเกษตรกร.com 

นอกจากเว็บไซต์ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้ว เกษตรกรสามารถตรวจสอบสิทธิ์เยียวยาเกษตรกร จาก ธ.ก.ส. และอุทธรณ์เพิ่มอีกช่องทางหนึ่งก็คือ แอปพลิเคชั่น เกษตรดิจิทัล หรือ Digtial Farmer ซึ่งมีรองรับทั้งระบบ IOS และระบบ Android