ปชช.เฮ! คลังเตรียมแจก 'กลุ่มเปราะบาง' เพิ่มอีก 1,000 บาท

ปชช.เฮ! คลังเตรียมแจก 'กลุ่มเปราะบาง' เพิ่มอีก 1,000 บาท

ปชช.เฮ! คลังเตรียมแจก "กลุ่มเปราะบาง" เพิ่มอีก 1,000 บาท

นายประสงค์ พูนธเนศ ปลัดกระทรวงการคลัง เปิดเผยภายหลังประชุมคณะกรรมการ 10 ปลัดกระทรวงว่า ที่ประชุมได้พิจารณาการช่วยเหลือกลุ่มตกหล่นที่ไม่ได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทเพิ่มเติม โดยให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์(พม.) กลับไปจัดทำแนวทางช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางเพิ่มเติม จากเดิมที่เสนอมาใช้เงิน 39,000 ล้านบาท สำหรับช่วยเหลือกลุ่มผู้พิการ เด็กแรกเกิด ผู้สูงอายุ และคนไร้บ้านรวม 13 ล้านคน

ทั้งนี้ ให้ขยายไปกลุ่มประชาชนในพื้นที่ห่างไกล คนเข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต ให้ได้รับเยียวยาด้วย ซึ่งอาจต้องใช้งบมากกว่าเดิม แต่จะไม่นับรวมนักศึกษาจบใหม่ แม่ค้าออนไลน์ ข้าราชการบำนาญ คนว่างงานอยู่เดิม เพราะมองว่าไม่ได้รับผลกระทบดังกล่าวด้วย

นอกจากนี้ กระทรวงวัฒนธรรมได้ขอให้ช่วยเหลือกลุ่มเครือข่ายวัฒนธรรม เช่น อาชีพนักแสดงพื้นบ้าน ศิลปะวัฒนธรรมที่ตกงาน กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ขอให้ช่วยเหลือบุคลากรด้านนักกีฬา การเพิ่มเติมซอฟท์โลนช่วยเหลือธุรกิจท่องเที่ยว โดยให้ทุกหน่วยงายทำการบ้านนำกลับมาเสนอใหม่ในกลางเดือนนี้ โดยจะใช้เงิน พ.ร.ก.กู้เงิน 1 ล้านล้านบาทช่วยเหลือทั้งหมด จากนั้นจะเสนอคณะกรรมการกลั่นการใช้เงินกู้ และ ครม.พิจารณาต่อไป

รายงานข่าวแจ้งเพิ่มเติมว่า ในเบื้องต้น พม.จะเข้าไปช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางแน่นอนแล้ว 13 ล้านคน โดยแจกเงินให้คนพิการ ผู้สูงอายุ เด็กแรกเกิดถึงอายุ 6 ปี เพิ่มอีกคนละ 1,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน เช่น เดิมได้รับเบี้ยผู้พิการ 1,000 บาท ก็จะเพิ่มเป็นเดือนละ 2,000 บาท และผู้สูงอายุจะได้เพิ่มจากเบี้ยอีกคนละ 1,000 บาท

ส่วนคนไร้บ้านจะไม่แจกเป็นเงินแต่จะช่วยหาที่พักอาศัย และอาหารการกินให้แทน ส่วนอาชีพนาฎศิลป์ นักกีฬา จะพิจารณาดูว่ามีสิทธิได้รับเงินเยียวยา 5,000 บาทหรือไม่ แต่ถ้าไม่ได้จะมีการจัดหามาตรการช่วยเพิ่มเติม

นายประสงค์ยังขอความร่วมมือสื่อมวลชนว่า อย่าตกเป็นเครื่องมือกับกลุ่มที่มาปั่นป่วน เพราะจะกลายเป็นดราม่า เพื่อจะได้รับเงินเพิ่มเติมจากคนไทยใจบุญที่บริจาคเงินให้ ขณะเดียวกันยังขอร้องให้ผู้ที่ต้องการตรวจสอบสิทธิ์เข้าตรวจสอบผ่านเว็บไซต์จะดีกว่าการเดินทางมายังกระทรวงการคลัง เพราะหากเกิดโรคระบาดรอบ 2 จะทำให้งบประมาณที่เคยใช้จ่ายไปกับเรื่องนี้เสียเปล่า และหากต้องกู้เงินเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขการระบาดของโรครอบที่ 2 จะยิ่งทำให้หนี้สาธารณะสูงขึ้นอีก

“เราเป็นข้าราชการ ทำงานอย่างเต็มที่ ไม่เคยคิดว่าจะไม่ให้เงินเยียวยากับใครไม่ให้กับใคร เราทำทุกอย่างตามหน้าที่ ไม่อยากให้มองเป็นเรื่องดราม่า และสื่อถูกใช้เป็นเครื่องมือ ในภาวะแบบนี้อยากให้ทุกคนช่วยกัน เพื่อไม่ให้โรคกลับมารอบ 2 เพราะถ้ากลับมาอีก จะยิ่งแย่ เงินที่กู้มาก็เสียเปล่า จะกู้อีกก็จะทำให้หนี้สาธารณะสูงขึ้นไปอีก เศรษฐกิจ การค้าก็เดินหน้าได้ช้า”นายประสงค์กล่าว