EXIM BANK จัดทำโครงการ CSR 'EXIM ร่วมใจสู้ภัยโควิด'

EXIM BANK จัดทำโครงการ CSR 'EXIM ร่วมใจสู้ภัยโควิด'

EXIM BANK จัดทำโครงการ CSR “EXIM ร่วมใจสู้ภัยโควิด” เยียวยาและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 ในสังคม

นายพิศิษฐ์ เสรีวิวัฒนา กรรมการผู้จัดการ ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย (EXIM BANK) เปิดเผยว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อทุกภาคส่วนในสังคม EXIM BANK จึงได้จัดทำโครงการ EXIM ร่วมใจสู้ภัยโควิด โดยบริหารจัดการองค์กรเพื่อป้องกันการแพร่เชื้อโควิด-19 เข้าสู่สังคม ควบคู่กับการเยียวยาและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 โดยจัดให้มีมาตรการสำหรับลูกค้าและผู้ประกอบธุรกิจและลงทุน คลินิกให้คำปรึกษาแนะนำทางการเงินแก่ผู้ประกอบการทั่วไป โครงการสนับสนุนธุรกิจเกษตรผ่านเครือข่ายพันธมิตร และกิจกรรมเพื่อสังคม      

กิจกรรมเพื่อสังคมของ EXIM BANK เพื่อเยียวยาและช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 รวมมูลค่า 1,600,000 บาท ประกอบด้วย
• การยกเว้นค่าเช่าพื้นที่ให้แก่ร้านค้าและร้านอาหารที่อาคารเอ็กซิม เป็นเวลา 3 เดือน
• การจัดกิจกรรมระดมทุนผู้บริหารและพนักงานและเงินบริจาคสมทบในนามธนาคารเพื่อซื้อเครื่องมือแพทย์สำหรับรักษาและช่วยชีวิตผู้ป่วยโควิด-19 ผ่านคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี จำนวน 437,500 บาท


• การจัดทำและส่งมอบหน้ากาก Face Shield 5,000 ชิ้น และน้ำดื่มบรรจุขวด 10,000 ขวดให้แก่บุคลากรทางการแพทย์ในโรงพยาบาลและศูนย์บริการสาธารณสุข และพนักงานที่ปฏิบัติงานในพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อในสังกัดกรุงเทพมหานคร
• การสนับสนุนซื้อหน้ากาก Face Shield 2,000 ชิ้น จากสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อสมทบรายได้ในการจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้โรงพยาบาลรัฐ และส่งมอบ Face Shield ให้แก่บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุขในสถานพยาบาลต่างจังหวัด
• การสนับสนุนวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ กรมแพทย์ทหารบก และบริษัท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมนต์ จำกัด (มหาชน) ผลิตตู้ความดันลบ (Negative Pressure Cabinet) จำนวน 10 ตู้ เพื่อส่งมอบให้โรงพยาบาลชุมชนในต่างจังหวัดใช้ดูแลผู้ป่วยโควิด-19 ช่วยป้องกันการติดเชื้อไปยังบุคลากรทางการแพทย์และผู้ป่วยอื่นในบริเวณข้างเคียง
• การจัดทำและส่งมอบถุงยังชีพ ข้าวสาร อาหารแห้ง เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัส จำนวน 1,400 ถุง โดยอุดหนุนสินค้าของลูกค้า ธสน. และองค์กรการกุศล ส่งมอบให้แก่ประชาชนผู้มีรายได้น้อยผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่ง (ภาฯ) ยามยาก สภากาชาดไทย เป็นต้น

158806543596

“นับตั้งแต่เกิดการแพร่ระบาดโควิด-19 EXIM BANK มีนโยบายมุ่งเน้นการบริหารจัดการองค์กร โดยดูแลสภาพแวดล้อมและกระบวนการทำงาน เพื่อให้ธนาคารสามารถให้บริการลูกค้าและผู้มาติดต่อใช้บริการได้อย่างต่อเนื่องด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ควบคู่กับการให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับลูกค้า ผู้ใช้บริการ และผู้ประกอบธุรกิจส่งออกและลงทุน โดยสอดคล้องกับภารกิจของ EXIM BANK รวมทั้งการขยายความช่วยเหลือไปสู่ชุมชนและสังคมผ่านเครือข่ายพันธมิตรภาครัฐและเอกชน เพื่อให้ทุกภาคส่วนก้าวผ่านสถานการณ์ความยากลำบากไปได้ในที่สุด” นายพิศิษฐ์กล่าว