ปตท.ชี้แจงผู้ถือหุ้น การันตี 'คงกระพัน' มีความรู้เหมาะนั่ง CEO

ปตท.ชี้แจงผู้ถือหุ้น การันตี 'คงกระพัน' มีความรู้เหมาะนั่ง CEO

ปตท.ชี้แจงผู้ถือหุ้น การันตี "คงกระพัน" มีประสบการณ์ปิโตรเลียมครบวงจร การเงิน ธุรกิจระหว่างประเทศ มั่นใจขับเคลื่อนองค์กรได้ตามเป้าหมาย หลังผู้ถือหุ้นห่วงผลดำเนินงาน

รายงานข่าวจากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) ระบุว่า ปตท.จัดทำรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2567 ส่งให้กับผู้ถือหุ้นทุกคน ซึ่งประชุมไปเมื่อวันที่ 12 เม.ย.2567 โดยมีนายฉัตรชัย พรหมเลิศ ปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะประธานกรรมการ ปตท.เป็นประธานที่ประชุม และเปิดให้ผู้ถือหุ้นสอบถามหลายประเด็น

ทั้งนี้ ผู้ถือหุ้นได้สอบถามว่าผู้ถือหุ้นจะมั่นใจได้อย่างไรว่า CEO คนใหม่จะสามารถนำ ปตท.ฝ่าวิกฤติโลกและสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสมและเป็นธรรมให้กับผู้ถือหุ้นได้

ในเมื่อขณะดำรงตำแหน่ง CEO บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำ กัด (มหาชน) หรือ GC มีผลดำเนินงานขาดทุนจาก Stock Loss , NRV ขณะที่บริษัทไทยออยล์ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) มีกำไร

ปตท.ได้ชี้แจงผู้ถือหุ้นว่า นายคงกระพัน อินทรแจ้ง เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์ในด้านพลังงาน ปิโตรเคมีและเคมีภัณฑ์ การกลั่นปิโตรเลียมครบวงจร

รวมถึงการกำหนดทิศทางกลยุทธ์องค์กร การพัฒนาธุรกิจ การเงินและนักลงทุนสัมพันธ์ และการบริหารจัดการธุรกิจระหว่างประเทศและบริษัทในเครือ ซึ่งสอดคล้องกับทิศทางกลยุทธ์และแนวทางการดำเนินธุรกิจของ ปตท.

ดังนั้น นายคงกระพัน อินทรแจ้ง จึงสามารถขับเคลื่อนและผลักดันการดำเนินงานของกลุ่ม ปตท.ให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ได้อย่างเข้มแข็งและยั่งยืน