‘จันทบุรี’ ขยายเวลา 'ล็อคดาวน์' จำกัดเวลาเปิดร้านสะดวกซื้อ-ปั้มน้ำมัน/ก๊าซ

‘จันทบุรี’ ขยายเวลา 'ล็อคดาวน์' จำกัดเวลาเปิดร้านสะดวกซื้อ-ปั้มน้ำมัน/ก๊าซ

"จันทบุรี" ขยายเวลา "ล็อคดาวน์" ถึง 30 เม.ย.นี้ ร้านสะดวกซื้อ-ปั้มน้ำมัน/ก๊าซ ให้ปิด 22.00 น. - 05.00 น.

เมื่อวันที่ 29 มี.ค.63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า นายวิทูรัช ศรีนาม ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี ลงนามในคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี ที่ 5/2563 เรื่อง ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเป็นการชั่วคราว

ตามที่ นายกรัฐมนตรีได้ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในทุกเขตท้องที่ทั่วราชาอาณาจักร โดยมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เพื่อควบคุมมิให้มีการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี จึงได้มีคำสั่งให้ปิดสถานที่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเป็นการชั่วคราวไปแล้ว นั้น

ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดยังมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น และจำนวนประชาชนผู้ที่อยู่ในข่ายเฝ้าระวัง รวมถึงประชาชนที่ติดเชื้อยังไม่ลดลง ดังนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 35(1) แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดจันทบุรี จึงให้ปิดาถานที่ในพื้นที่จังหวัดจันทบุรีเพิ่มเติมเป็นการชั่วคราว ดังต่อไปนี้

  1. ร้านสะดวกซื้อที่เปิดบริการ 24 ชม.ทุกแห่ง ให้ปิดบริการตั้งแต่เวลา 22.00 น. -  05.00 น. ของวันถัดไป (ยกเว้นร้านสะดวกซื้อที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ของโรงพยาบาล)
  2. สถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซทุกแห่ง ให้ปิดบริการตั้งแต่เวลา 22.00 น. -  05.00 น. ของวันถัดไป
  3. สนามกอล์ฟ สนามฝึกซ้อมกอล์ฟ
  4. ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชา

หากผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฎิบัติตามคำสั่งนี้ มีความผิดมาตรา 52 แห่งพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย. - 30 เม.ย. 2563

158548902438