'วรรณ' เล็งปิดกอง 'ไฮเปอร์' เพื่อบริหารต้นทุน ย้ำไม่มีแพนิกไถ่ถอน

'วรรณ' เล็งปิดกอง 'ไฮเปอร์' เพื่อบริหารต้นทุน ย้ำไม่มีแพนิกไถ่ถอน

บลจ. วรรณ แจ้งสถานการณ์การลงทุน กองทุน “ไฮเปอร์ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ ฟันด์ ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ONE-HYPER) กับผู้ถือหน่วย ล่าสุดเมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา อาจจะพิจารณายกเลิกกองทุนดังกล่าว ซึ่งจะแจ้งเพิ่มเติมในวันที่1 เม.ย.นี้

นายพจน์ หะริณสุต ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน วรรณ จำกัด หรือ ONEAM เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 26 มี.ค.ที่ผ่านมา บริษัทได้แจ้งประกาศไปถึงลูกค้าและผู้ถือหน่วย ลงทุน กองทุน วรรณ ไฮเปอร์ไฟแนนเชียล อินสตรูเมนท์ ฟันด์ห้ามขายผู้ลงทุนรายย่อย (ONE-HYPER) นั้นเป็นความจริง โดยแจ้งถึงสถานการณ์การลงทุนของกองทุนดังกล่าว

เนื่องจากบริษัทได้ทำการวิเคราะห์ และประเมินสถานการณ์ในกองทุนรวมตราสารหนี้ช่วงที่ผ่านมา คาดการณ์ว่าจะยังมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้น จึงแนะนำให้ผู้ลงทุนลดสัดส่วนการลงทุนในกองทุนตราสารหนี้ที่มีความเสี่ยงสูง เช่น กองทุน ONE-HYPER ซึ่งผู้ลงทุนเชื่อมั่นในคำแนะนำและส่งคำสั่งซื้อขายและสับเปลี่ยนหน่วยลงทุน กองทุน ONE-HYPER เข้ามามากกว่า2 ใน3

ด้วยเหตุผลดังกล่าว บริษัทจึงแจ้งให้ทราบว่า บริษัทอยู่ระหว่างการพิจารณาเกี่ยวกับการยกเลิกกองทุนดังกล่าว เพื่อรักษาผลประโยชน์สูงสุดของผู้ลงทุนและการบริหารจัดการลงทุน โดยบริษัทจะแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับ รายละเอียดดังกล่าวเพิ่มเติม หากมีการยกเลิกกองทุนในวันที่ 1 เม.ย.นี้

“มูลค่ากองทุน ONE-HYPER ราว400ล้านบาทและมีคำสั่งทยอยขายเข้ามาราว 200 ล้านบาทเท่านั้น ในความเป็นจริงแล้วเราไม่ต้องปิดกองทุนก็ได้ และไม่ได้มีผลกระทบจากกองทุนอื่นที่ปิดไปก่อนหน้านี้ แต่เป็นการบริหารจัดการของเราเองและเราเลือกจะสื่อสารกับผู้ลงทุนที่อาจจะพิจารณาปิดกองทุน ซึ่งคงต้องรอดูคำสั่งออเดอร์จนถึงวันที่31มี.ค.นี้ก่อน ว่ามีคำสั่งขายมากน้อยแค่ไหนและเกิดค่าใช้จ่ายกองทุนที่ต้องแบกรับสูงจนทำให้ไม่แฟร์กับคนที่ยังในกองหรือไม่ ถ้าไม่แฟร์อาจะพิจารณาตามประกาศดังกล่าว ซึ่งกองทุนของเราเข้าข่ายรับความช่วยเหลือของธปท. ทุกกอง และกองทุนตราสารหนี้อื่นๆ ยังบริการจัดการได้ปกติ เป็นตราสารหนี้คุณภาพ มีความเสี่ยงการผิดนัดชำระหนี้ต่ำ และราคาสินทรัพย์ดังกล่าวคาดว่าจะได้รับประโยชน์จากนโนบายเสริมสภาพคล่องของธปท. ซึ่งทำให้สามารถชำระเงินต้นและดอกเบี้ยให้ผู้ลงทุนได้”

158531310521