ในหลวงพระราชทานเครื่องมือแพทย์ให้แก่รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า-รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

ในหลวงพระราชทานเครื่องมือแพทย์ให้แก่รพ.สมเด็จพระปิ่นเกล้า-รพ.สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานเครื่องช่วยหายใจและอุปกรณ์ทางการแพทย์ เพื่อรับมือสถานการณ์โควิด-19 ให้แก่โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้าและโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ กรมแพทย์ทหารเรือ

วันนี้ (27 มี.ค63) เวลา 10.00 น. พลเรือโท วิชัย มนัสศิริวิทยา เจ้ากรมแพทย์ทหารเรือ และ พลเรือตรี สุมิตร แดงดีเลิศ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า เป็นตัวแทนรับมอบของพระราชทานในเบื้องต้น ได้แก่ เครื่องช่วยหายใจ Puritan Bennett รุ่น 980 จำนวน 1 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ Puritan Bennett รุ่น 840 จำนวน 3 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ Draeger รุ่น Carina จำนวน 2 เครื่อง เครื่องช่วยหายใจ Maquet รุ่น SERVO-s จำนวน 1 เครื่อง และเครื่องวัดออกซิเจนปลายนิ้ว จำนวน 13 เครื่อง ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นที่ทรงมีต่อกรมแพทย์ทหารเรือ กองทัพเรือ ตลอดจนประชาชนทั่วไป

158529678466