อย. เปิด Fast Track ให้ผู้ผลิต-นำเข้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

อย. เปิด Fast Track ให้ผู้ผลิต-นำเข้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์

อย. เปิดมาตรการพร้อมอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอนแก่ผู้ประกอบการผลิตหรือนำเข้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เป็นลำดับแรก โดยจัดให้มีระบบ fast track จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้า

อย. เปิดมาตรการพร้อมอำนวยความสะดวกทุกขั้นตอนแก่ผู้ประกอบการผลิตหรือนำเข้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เป็นลำดับแรก โดยจัดให้มีระบบ fast track จดทะเบียนสถานประกอบการผลิตหรือนำเข้า ตรวจเอกสารรวมไปถึงการตรวจสถานที่ผลิต เพื่อให้ประชาชนใช้หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่มีคุณภาพและปลอดภัย

​​​​​​​นายแพทย์สุรโชค ต่างวิวัฒน์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า จากกรณีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้ประชาชนมีความต้องการใช้หน้ากากอนามัยเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้มีผู้ประกอบการหลายรายสนใจที่จะนำเข้าหน้ากากอนามัย สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ขอชี้แจงว่า ผู้ประกอบการรายใดที่มีความประสงค์จะนำเข้าหรือผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันเชื้อโรคเท่านั้น จำเป็นจะต้องมาติดต่อขออนุญาตผลิตหรือนำเข้าจาก อย. ก่อน โดย อย. ได้มีมาตรการอำนวยความสะดวกแก่ผู้ประกอบการที่ต้องการผลิตหรือนำเข้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์เป็นลำดับแรก (First priority) เพื่อบรรเทาและตอบสนองความต้องการหน้ากากอนามัยภายในประเทศไทย โดยได้จัดให้มีระบบ fast track ในการจดทะเบียนสถานประกอบการผลิต หรือนำเข้าหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ โดยกรณีนำเข้าผลิตภัณฑ์หน้ากากอนามัยทางการแพทย์ สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นภายใน 1 วัน หากยื่นเอกสารที่แสดงว่ามีการขายหน้ากากอนามัยนั้นในประเทศผู้ผลิตหรือประเทศเจ้าของผลิตภัณฑ์ และเอกสารแสดงรายละเอียดของหน้ากากอนามัยนั้น เช่น ฉลากสินค้า ลักษณะของหน้ากากอนามัย วัตถุประสงค์การใช้ นอกจากนี้ ผู้ประกอบการที่ต้องการผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์ อย. ได้จัดให้มีระบบ fast track ทั้งการตรวจเอกสารรวมไปถึงการตรวจสถานที่ผลิตอีกด้วย


ทั้งนี้ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา มุ่งเน้นให้บุคลากรทางการแพทย์และประชาชนได้รับผลิตภัณฑ์เครื่องมือแพทย์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัยสำหรับการใช้งาน พร้อมอำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอนให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการนำเข้าหรือผลิตหน้ากากอนามัยทางการแพทย์” รองเลขาธิการฯ อย. กล่าวในตอนท้าย