กลต.ไฟเขียว'17กองทุน'SSF เปิดขายหน่วย

กลต.ไฟเขียว'17กองทุน'SSF เปิดขายหน่วย

ก.ล.ต. ไฟเขียวตั้ง “เอสเอสเอฟ” แล้ว “17 กองทุน” ด้าน บลจ. เผยส่วนใหญ่ เน้นออก “กองหุ้น” เหตุมีประชาชนถามเข้ามามาก ขณะ “คลัง” เล็งผ่อนคลายเกณฑ์ "เอสเอสเอฟ" เพิ่ม จ่อให้สิทธิใกล้เคียง "แอลทีเอฟ" ย้ำแค่ชั่วคราว หวังพยุงหุ้นช่วงร่วงแรง

นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า ก.ล.ต. ได้ออกเกณฑ์รองรับการจัดตั้งกองทุนรวมเพื่อการออม(SSF) เมื่อวันที่ 3 ก.พ.2563 และเพื่ออำนวยความสะดวก ให้บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน(บลจ.) สามารถเสนอขายกองทุนดังกล่าวให้ผู้ลงทุนที่สนใจได้อย่างรวดเร็ว ก.ล.ต. จึงได้เปิดให้มีการอนุมัติการจัดตั้ง SSF แบบอัตโนมัติ (auto-approval) สำหรับ SSF ที่ไม่ได้มีลักษณะซับซ้อน ซึ่งปัจจุบัน ณ วันที่ 4 มีนาคม 2563 ก.ล.ต. ได้อนุมัติ SSF ไปแล้ว 17 กองทุน”

ทั้งนี้ หลังจากที่กฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากรซึ่งเกี่ยวข้องกับการให้สิทธิประโยชน์ทางภาษีแก่ SSF และประกาศอธิบดีกรมสรรพากรซึ่งกำหนดหลักเกณฑ์ในรายละเอียด ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา ตามลำดับแล้ว ในส่วนของสมาคมบลจ.จะเตรียมจัดทำประกาศเกี่ยวกับระบบในการขายคืนหน่วยลงทุนเพื่อขอความเห็นชอบจาก ก.ล.ต. ในลำดับถัดไป เพื่อให้ บลจ. มีระบบงานที่เป็นมาตรฐานและสอดคล้องกับเงื่อนไขการได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษี

สำหรับผู้ลงทุนสามารถลงทุนใน SSF โดยได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีสูงสุด 30% ของเงินได้พึงประเมินและไม่เกิน 200,000 บาท และเมื่อรวมกับกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ประกันบำนาญและกองทุนเกษียณอื่น ๆ สูงสุดไม่เกิน 500,000 บาท 

นอกจากนี้ ไม่ได้กำหนดให้ต้องลงทุนทุกปีแต่อย่างใด อีกทั้ง SSF มีนโยบายการลงทุนที่หลากหลายทั้งตราสารทุน ตราสารหนี้ และทรัพย์สินทางเลือก จึงเป็นทางเลือกสำหรับผู้ลงทุนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ที่เริ่มต้นวัยทำงานและประชาชนทั่วไปที่ต้องการเริ่มสะสมเงินเพื่อความมั่นคงทางการเงินในระยะยาว โดยสามารถเลือกลงทุนในนโยบายการลงทุนต่าง ๆ ได้ตามระดับความเสี่ยงที่ตนยอมรับได้

นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวว่า กระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาผ่อนคลายเกณฑ์การลงทุนในกองทุนรวม SSF เพื่อสนับสนุนการลงทุนในตลาดทุนมากขึ้น โดยอาจจะขยายวงเงินการลงทุนที่จะได้รับลดหย่อนภาษีที่ใกล้เคียงกับกองทุนแอลทีเอฟมากขึ้น ซึ่งสศค.อยู่ระหว่างการหารือในรายละเอียด แต่การขยายวงเงินดังกล่าวจะเป็นการทำในลักษณะชั่วคราว เพื่อพยุงตลาดทุนในช่วงสั้น ทั้งนี้ หากเรานำแอลทีเอฟมาใช้ จะไม่ทันการณ์ เพราะต้องใช้เวลาในการออกกฎหมาย

นายธีรนาถ รุจิเมธาภาส กรรมการผู้จัดการ บลจ.ทิสโก้ กล่าวว่า บริษัทอยู่ระหว่างเตรียมความพร้อมออกกองทุนSSF ซึ่งเป็นกองทุนที่มีอยู่แล้วในปัจจุบันมาเพิ่มชนิด (Share Class) ตามเงื่อนไขSSF และคงต้องมีการลงทุนผสมในหุ้นหรือเป็นกองหุ้นล้วน มองว่ายังเหมาะสมที่จะออกกองทุนในสถานการณ์แบบนี้และลงทุนระยะยาว10ปี คาดว่าจะออกได้ไม่เกินไตรมาส3ปีนี้ และน่าจะค่อยๆได้รับความนิยมเพิ่มขึ้น ในกลุ่มคนรุ่นใหม่ เป็นนักลงทุนรายย่อยมากขึ้น จำนวนคนลงทุนเข้ามากแต่เม็ดเงินคงยังไม่มากนัก เพราะในช่วงแรกยังต้องให้ความรู้ในเรื่องลดหย่อนภาษีกับคนลงทุนกลุ่มนี้

ส่วนกรณีที่กระทรวงการคลังจะให้ปรับเงื่อนไขกองทุนSSF ให้มีเงื่อนไขในลักษณะเดียวกับกองทุน LTF ก็ถือเป็นเรื่องดี เพราะในสถานการณ์เช่นนี้ กองทุน LTF สามารถช่วยพยุงตลาดได้ ตอนนี้ยังมีคนที่รอลงทุนอยู่

นายวิน พรหมแพทย์ ประธานเจ้าหน้าที่การลงทุน บลจ.พรินซิเพิล เปิดเผยว่า เร็วๆนี้ เตรียมออกกองทุนSSF ที่เป็นคลาสของกองปัจจุบัน คาดว่าจะเป็นกองทุนอสังหาฯiPROP ที่นักลงทุนให้คนนิยมอยู่แล้ว และหลังจากนั้นจะทยอยออกกองใหม่ๆ เพิ่มเติม เช่น กองหุ้น ปัจจุบันมีกลุ่มมนุษย์เงินเดือน สอบถามและรอลงทุนกองทุนSSF มากที่สุด แต่เม็ดเงินที่เข้ามาช่วงแรกอาจไม่ได้มาก เพราะวงเงินยังรวมกับกองทุน RMF อยู่ คงต้องติดตามการตอบรับของตลาดก่อน