กนอ.ผนึกเอเชียคลีน ปั้นนิคมฯใหม่รับอุตฯ4.0

กนอ.ผนึกเอเชียคลีน  ปั้นนิคมฯใหม่รับอุตฯ4.0

ท่ามกลางความไม่แน่นอนของการฟื้นตัวเศรษฐกิจโลกและเศรษฐกิจไทย ที่กำลังเผชิญปัจจัยเสี่ยงต่างๆรวมถึงโรคโควิด-19 ที่ทำให้กิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆต้องระงับ แต่การพัฒนานิคมอุตสาหกรรมยังมีความคืบหน้า

สมจิณณ์ พิลึก ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) เปิดเผยภายหลังการลงนามในสัญญาร่วมกับบริษัทเอเชีย คลีน อินดัสเตรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด วานนี้ (26 ก.พ.) ว่าการพัฒนาพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีนในอ.บ้านบึง จ.ชลบุรี ในพื้นที่ 1,300 ไร่ ของบริษัทเอเชีย คลีน อินดัสเตรียล ปาร์ค เป็นนิคมอุตสาหกรรมลำดับที่ 61 และเป็นนิคมอุตสาหกรรมล่าสุดที่จะเปิดให้บริการในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (อีอีซี) 

โดยเป็นการพัฒนาจากการเป็นพื้นที่ลงทุนในอุตสาหกรรมเชิงนิเวศน์มาสู่การพัฒนาอุตสาหกรรมเป้าหมาย (S-Curve) ซึ่งสอดรับกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 ที่มุ่งปรับเปลี่ยนโครงสร้างเศรษฐกิจไปสู่เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม เพื่อนำพาประเทศไทยให้ก้าวข้ามกับดักประเทศรายได้ปานกลางได้ในอนาคต

ทั้งนี้ ในพื้นที่ของนิคมอุตสาหกรรมนี้จะมีการลงทุนอุตสาหกรรมผลิตชิ้นส่วนยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์และเครื่องใช้ไฟฟ้าอัจฉริยะ อุตสาหกรรมดิจิทัล อุตสาหกรรมหุ่นยนต์ และอุตสาหกรรมบริการอย่างการให้บริการคลังสินค้า และอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ เป็นต้น

ในส่วนของการลงทุนเพื่อพัฒนานิคมอุตสาหกรรมเพิ่มเติมในพื้นที่อีอีซีนั้น ขณะนี้กนอ.อยู่ระหว่างหารือกับภาคเอกชน8 - 9 รายที่มีความสนใจที่จะจัดตั้งและพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในพื้นที่อีอีซี และคาดว่าภายในปี 2563 จะสามารถลงนามในสัญญากับ กนอ.ในการจัดตั้งและพัฒนานิคมอุตสาหกรรมในอีอีซีเพิ่มเติมได้อีกประมาณ 2 ราย ตามความสนใจการลงทุนใหม่รวมทั้งการขยายการลงทุนของนักลงทุนในพื้นที่อีอีซีซึ่งมีทั้งนักลงทุนทั้งในและต่างประเทศให้ความสนใจเข้ามาลงทุนในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง

158289579726

เสรี อติภัทธะ ประธานกรรมการ บริษัท เอเชียคลีน อินดัสเตรียล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กล่าวว่านิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีน มีที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ซึ่งมีศักยภาพและทำเลที่ดีเหมาะแก่การลงทุน โดยที่ตั้งอยู่บนทางหลวงหมายเลข 331 ซึ่งเป็นหนึ่งในเส้นทางคมนาคมสายหลักของอีอีซีมอเตอร์เวย์สายใหม่แหลมฉบัง- หนองคาย ตัดผ่านถนนทางเข้าโครงการที่ระยะทาง 1 กิโลเมตร จะเป็นเส้นทางยุทธศาสตร์ ตามแนวเศรษฐกิจภาคเหนือและภาคใต้ 

ที่มีความสำคัญสูงในการรองรับการเดินทางของประชาชนและภาคการขนส่งสินค้า เชื่อมโยงการเดินทางและการขนส่งสินค้าระหว่างพื้นที่เศรษฐกิจภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โครงการรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน โครงการพัฒนาท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา โครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 โครงการพัฒนาท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด ระยะที่ 3 

เผยโครงสร้างพื้นฐานต่างๆจะเชื่อมโยงให้โรงงานที่เข้ามาอยู่ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย คลีน ชลบุรี สามารถขนส่งสินค้าและวัตถุดิบแบบไร้รอยต่อระหว่างทุกภูมิภาคของประเทศไทยรวมไปถึงกลุ่ม CLMV (กัมพูชา สปป.ลาว เมียนมา และเวียดนาม) ต่อเนื่องไปยังจีน อินเดีย ให้ได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น

ทั้งนี้บริษัทได้เตรียมเงินลงทุน 3,000 ล้านบาท ในการพัฒนาสาธารณูปโภคที่ทันสมัยและการเตรียมความพร้อมเรื่องที่ดินมีพื้นที่สีเขียวที่สมดุล รวมทั้งมีพื้นที่สำรองน้ำขนาดใหญ่มีน้ำสำรองในพื้นที่นิคมฯกว่า 3 แสนลูกบาศก์เมตร 

รวมทั้งมีการนำเทคโนโลยีการบริหารจัดการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชนมาใช้ในโครงการด้วย โดยโครงการจะเปิดให้เข้าลงทุนในปี 2564 คาดว่าจะสร้างเม็ดเงินจากการลงทุนในพื้นที่โครงการนี้กว่า 4 หมื่นล้านบาท 

รวมทั้งสร้างแรงงานฝีมือเพื่อรองรับความต้องการแรงงานของอุตสาหกรรมเป้าหมายในเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก ไม่น้อยกว่า 8,000 อัตรา ช่วยเกิดการกระจายรายได้ และพัฒนาอุตสาหกรรมร่วมกับชุมชุนอย่างยั่งยืน

“นิคมอุตสาหกรรมแห่งนี้มีการพัฒนาให้รองรับการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย และอุตสาหกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยจะมีการลงทุนของบริษัทเอกชนขนาดใหญ่จากต่างประเทศ ทั้งจากญี่ปุ่น สหรัฐ และจีน ซึ่งในอนาคตนอกจากโครงการนี้บริษัทมีแผนที่จะพัฒนาพื้นที่นิคมฯในพื้นที่อื่นๆในอีอีซีเพื่อรองรับการลงทุนในอนาคต”