เรือนจำสมุทรสงคราม ซ้อมแผนรับมือไวรัสโควิด-19 ระบาด

เรือนจำสมุทรสงคราม ซ้อมแผนรับมือไวรัสโควิด-19 ระบาด

เรือนจำสมุทรสงคราม ซ้อมแผนป้องกันและรับมือการระบาดของไวรัสโควิด-19

เมื่อวันที่ 28 ก.พ. 63 นายคมกริช วงษาซ้าย ผู้บัญชาการเรือนจำกลางสมุทรสงคราม จัดการซักซ้อมป้องกันและรับมือการระบาดของไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำ โดยมี นางดวงเนตร โถนิมิตร์ พยาบาลควบคุมการติดเชื้อ โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ให้คำแนะนำในการฝึกซ้อมแผนในครั้งนี้ ซึ่งจำลองเหตุการณ์มีผู้ต้องขังชาย 5 รายในจำนวนนี้ผู้ต้องขังชาวจีนรวมอยู่ด้วย มีอาการไข้ขึ้นสูงไอจาม จึงนำทั้ง 5 ราย ส่งสถานพยาบาลแดน 2 พบเข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคต้องเฝ้าระวัง ทางเรือนจำฯ จึงแยกผู้ต้องขังดังกล่าวไว้ที่ห้องจำกัดบริเวณเป็นเวลา 14 วันเฝ้าระวังสังเกตอาการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ แต่ขณะนั้นมีผู้ต้องขัง 2 รายที่มีอาการไข้ขึ้นสูง หายใจลำบาก ไม่ได้สติ เกินศักยภาพ จึงแจ้งโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า นำรถฉุกเฉินเข้ามาภายในเรือนจำเพื่อรับผู้ป่วยไปรักษาอย่างเร่งด่วนต่อไป

เรือนจำสมุทรสงคราม ซ้อมแผนรับมือไวรัสโควิด-19 ระบาด

นายคมกริช กล่าวว่า โรคระบาดเป็นภัยอีกประเภทหนึ่งที่ กรมราชฑัณฑ์ ได้กำหนดให้มีการซักซ้อม เมื่อเกิดเหตุการณ์ขึ้นจะได้ปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง ดังนั้นเรือนจำกลางสมุทรสงครามจึงบูรณาการร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสงคราม และโรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า จัดการซ้อมแผนในครั้งนี้ ซึ่งผลก็เป็นที่พอใจทำให้เจ้าหน้าที่มีความรู้ความเข้าใจในขั้นตอนการปฏิบัติงานหากเกิดการติดเชื้อในเรือนจำก็จะแก้ปัญหาได้อย่างถูกต้อง

เรือนจำสมุทรสงคราม ซ้อมแผนรับมือไวรัสโควิด-19 ระบาด

ในส่วนของมาตราการป้องกันนี้ทางเรือนจำกลางสมุทรสงครามได้มีการตรวจสอบประวัติ คัดกรองและแสกนวัดไข้ก่อนเข้าเรือนจำทุกครั้ง ในส่วนของญาติก็มีการวัดไข้ ตรวจคัดกรอง เบื้องต้น มีการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู่ร่วมกันในการป้องกันเชื้อไวรัสโควิด อย่างไรก็ตามเมื่อเกิดเหตุการณ์มีผู้ต้องขังติดเชื้อหลังจากปฏิบัติตามแผนในครั้งนี้แล้ว จะมีการคัดแยกผู้ต้องขัง ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยทั้ง 5 ราย และมีโอกาสเสี่ยงติดเชื้อ โดยแยกผู้ต้องขังไว้ในห้องจำกัดบริเวณเป็นเวลา 14 วัน ส่วนเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานใกล้ชิดผู้ป่วย ให้ส่งตัวไปตรวจและกักตัวสังเกตอาการที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศหล้า เป็นเวลา 14 วัน รวมทั้งจัดหาอุปกรณ์ป้องกัน แจกจ่ายให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ต้องขังทั้งหมด ตลอดจนงดการจัดกิจกรรมที่ต้องให้ผู้ต้องขังอยู่รวมกัน หรือกิจกรรมที่ต้องให้บุคคลภายนอกเข้ามาในเรือนจำเด็ดขาด ป้องกันเชื้อกระจายออกสู่ภายนอก เป็นต้น

เรือนจำสมุทรสงคราม ซ้อมแผนรับมือไวรัสโควิด-19 ระบาด