เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ประชุมหารือร้านค้าลดค่าเช่าเยียวยาวิกฤตไวรัสโควิด-19

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ประชุมหารือร้านค้าลดค่าเช่าเยียวยาวิกฤตไวรัสโควิด-19เมื่อเวลาประมาณ 13.30 น. บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ นำโดย นายสมพล ตรีภพนารถ กรรมการผู้จัดการธุรกิจศูนย์การค้า บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ได้นัดประชุมผู้ประกอบการร้านค้าเพื่อร่วมกันหารือมาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการร้านค้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด – 19 ซึ่งมีผู้ประกอบการร้านค้าให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นจำนวนกว่า 300 คน โดยทั้งนี้ นายสมพล ได้กล่าวว่า

เอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ประชุมหารือร้านค้าลดค่าเช่าเยียวยาวิกฤตไวรัสโควิด-19

“ศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์ ตระหนักถึงความลำบากของผู้ประกอบการร้านค้าท่ามกลางสถานการณ์ที่เกิดขึ้นและเร่งนำเสนอแนวทางการช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและดีที่สุดอย่างรอบด้าน ทั้งในระยะสั้นและระยาว โดยขณะนี้ ได้นำเสนอแนวทางการลดค่าเช่าให้ผู้ประกอบการร้านค้ากับคณะกรรมการบริษัทเพื่อเร่งพิจารณาแนวทางที่เหมาะสมที่สุดแล้ว และจะแจ้งรายละเอียดมาตรการช่วยเหลือให้กับผู้ประกอบการร้านค้าไม่เกินวันที่ 15 มีนาคม 2563 หรือเร็วที่สุดเท่าที่จะทำได้”


จากนั้นผู้ประกอบการได้มีการแลกเปลี่ยนเสนอความคิดเห็นต่อผู้บริหาร และแยกย้ายกันกลับในเวลาต่อมา เพื่อรอมาตรการที่ทางศูนย์การค้าฯ จะประกาศให้ทราบต่อไป


​ ​
​ บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน) ผู้บริหารศูนย์การค้าเอ็ม บี เค เซ็นเตอร์​