TNP - ซื้อ

TNP - ซื้อ

ปี 63 มีแผนเปิดเพิ่ม 5 สาขา หนุนผลประกอบการโต 13%

ประเด็นสำคัญในการลงทุน :

  • ผลประกอบการ 9M62 เท่ากับ 56.2 ลบ. +24.3%YoY: กำไรงวด 3Q62 เท่ากับ 4 ลบ. (+24.3%YoY -7.3%QoQ) ต่ำกว่าคาดที่ 22 ลบ. หรือ 13.4% เนื่องจากมาตรการสนับสนุนจากภาครัฐมาช้ากว่าที่คาด อย่างไรก็ดี กำไร 3Q62 ยังคงเติบโต YoY จากการขยายสาขาเพิ่มขึ้น โดย ณ สิ้นไตรมาส 3 บริษัทมีจำนวนสาขาทั้งหมด 27 สาขา เทียบกับ 2Q62 และ 3Q61 มีสาขาทั้งหมด 25 และ 22 สาขา ตามลำดับ แต่หดตัว QoQ จากฐานที่สูงใน 2Q62 เนื่องจากได้รับอานิสงส์จากโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ทำให้ SSSG ในงวด 3Q62 กลับมาติดลบ 9.4%QoQ ส่งผลให้กำไร 9M62 เท่ากับ 56.2 ลบ. +24.3%YoY คิดเป็น 72.4% ของประมาณการทั้งปี 62 ที่ 77.6 ลบ.
  • ปรับประมาณการกำไรปี 62 ลง 5% สู่ 6 ลบ. แต่ยังคงโต 21.3%YoY: แม้งวด 4Q62 จะเติบโตเข้าสู่ช่วง High Season ประกอบกับเปิดสาขาใหม่เพิ่มอีก 1 สาขา รวมทั้งได้ผลบวกจากมาตรการภาครัฐ อาทิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส 2 และชิมช้อปใช้เฟส 1-3 อย่างไรก็ดี มาตรการดังกล่าวจะรับรู้เพียง 1-2 เดือน ของ 4Q62 เท่านั้น ทำให้เราปรับคาดการณ์กำไร 4Q62 ลงสู่ราว 21.4 ลบ. (+7.3YoY +10.3%QoQ) จากเดิมคาดที่ราว 24 ลบ. ลดลง 11% และส่งผลให้เราปรับคาดการณ์กำไรทั้งปี 62 ลดลง 5% สู่ราว 77.6 ลบ. +21.3%YoY จากเดิมที่ 82.1 ลบ.
  • ปี 63 เปิดสาขาใหม่เพิ่มอีก 5 สาขา หนุนผลประกอบการโต 13%YoY: เราคงประมาณการรายได้และกำไรปี 63 ราว 25 พันลบ. +13%YoY และ 88 ลบ. +13%YoY ตามลำดับ โดยมีปัจจัยสนับสนุนการเติบโตตามการขยายสาขาใหม่อีก 5 สาขา ซึ่งจะเริ่มทยอยเปิดช่วงต้นไตรมาส 2 เป็นต้นไป ส่งผลให้ ณ สิ้นปี 63 คาดมีสาขาทั้งหมด 33 สาขา นอกจากนี้ 1Q63 จะได้รับปัจจัยหนุนมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐอีกครั้ง อาทิ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐเฟส 3 และชิมช้อปใช้เฟส 4 ส่วนอัตรากำไรขั้นต้น (%GPM) เราใช้สมมติฐานที่ระดับ 14.3% เท่ากับปีที่ผ่านมา
  • คงคำแนะนำ “ซื้อ แต่ปรับราคาเหมาะสมลงสู่ 2.42 บาท: ปัจจุบัน PE อยู่ที่ระดับ 21 เท่า ต่ำกว่าค่าเฉลี่ยอุตสาหกรรมที่ 30 เท่า ขณะที่เราประเมินราคาเหมาะสมด้วยวิธี Prospective PE ณ ระดับค่าเฉลี่ยย้อนหลัง 2 ปี ที่ 22 เท่า ปรับลดจากเดิมที่ระดับ 25 เท่า สะท้อนภาวะการชะลอตัวของเศรษฐกิจไทย ขณะที่ประเมินกำไรต่อหุ้นปี 63 ราว 0.11 บาทต่อหุ้น คำนวณเป็นราคาเหมาะสมเท่ากับ 2.42 บาท ซึ่งปรับลดลงจากเดิมที่ราคา 2.58 บาท ปรับลดลง 6% อย่างไรก็ดี ราคาเหมาะสมยังคงมีอัพไซต์จากราคาปัจจุบัน จึงคงคำแนะนำ ซื้อ

ปัจจัยเสี่ยง

         i) แนวโน้มการแข่งขันที่รุนแรงขึ้นในอุตสาหกรรมค้าปลีก
         ii) แผนการขยายสาขาไม่เป็นไปตามเป้า
         iii) การเติบโตของยอดขายสาขาเดิมเริ่มชะลอลง