จับตา! ซักฟอก รมต. เหลือ 5 คน

จับตา! ซักฟอก รมต. เหลือ 5 คน

พรรคร่วมฝ่ายค้าน ยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล เช้านี้ หลังจากเคลียร์เหลือ 5 คน

เมื่อวันที่ 31 ม.ค. 63 รายงานจากพรรคร่วมฝ่ายค้าน เปิดเผยว่า ภายหลังจากที่ปรากฏเป็นข่าวว่ามีรัฐมนตรีอยู่ในข่ายจะถูกยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจมากถึง 9 คนนั้น ได้ข้อสรุปตรงกันว่า พรรคร่วมฝ่ายค้านจะยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล รวม 5 คนคือ 1.พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และรัฐมนตีว่าการกระทรวงกลาโหม 2.นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี 3.พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย 4.นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และ 5.ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

“การลดจำนวนรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปรายลงเหลือเพียง 5 คนนั้น เนื่องจากพรรคร่วมฝ่ายค้านมองว่า จำนวนวันอภิปรายที่คาดว่าจะได้รับน่าจะอยู่ที่ 3 วัน หากต้องอภิปรายรัฐมนตรีมากถึง 9 คนจะทำให้การอภิปรายกระจัดกระจายและไม่เข้าเป้า ดังนั้นจึงตัดรัฐมนตรีที่ข้อมูลยังไม่แน่นมากนักออกก่อน แล้วค่อยรวบรวมข้อมูลใหม่เพื่อยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งหน้าแทน”

กรณีของ นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่ถูกวางตัวว่าจะเป็น 1 ในรัฐมนตรีที่จะถูกอภิปราย สุดท้ายพรรคร่วมฝ่ายค้านตัดสินใจตัดชื่อออก เนื่องจากมองว่าการอภิปรายไม่ไว้วางใจของฝ่ายค้านในครั้งนี้จะเน้นที่การแก้ปัญหาเศรษฐกิจล้มเหลวเป็นหลัก ดังนั้นหากอภิปราย นายสมคิด ด้วย นายสมคิด ย่อมต้องชี้แจงในมุมของเศรษฐกิจได้อยู่แล้วจะทำให้การชี้แจงของรัฐบาลดูมีน้ำหนักขึ้น