เครือข่ายต้านสารพิษเกษตรแนะแบนสารพิษเกษตรอีกกว่า 150 ชนิด

เครือข่ายต้านสารพิษเกษตรแนะแบนสารพิษเกษตรอีกกว่า 150 ชนิด

เสนอแนะ กระทรวงเกษตรฯ ให้เร่งสนับสนุนเกษตรกรเลี่ยงการใช้สารพิษ

โดยมูลนิธิชีววิถี ซึ่งเป็นหนึ่งในองค์กรนำในการผลักดันการแบนสารพิษเกษตรที่ผ่านมาของอีกกว่า 686 องค์กร ได้เสนอให้กระทรวงสาธารณสุข และคณะกรรมการวัตถุอันตราย ตั้งคณะทำงานร่วมเพื่อพิจารณาการแบน หรือจำกัดการใช้กลูโฟซิเนต ที่ถูกคาดว่าอาจมีเกษตรกรบางกลุ่มหันไปใช้แทนไกลโฟเซตที่ถูกแบนไป และสารพิษร้ายแรงอื่นๆ อีกอย่างน้อย 150 ชนิดโดยเร็ว

ซึ่งสารพิษเหล่านี้ เคยได้รับการสำรวจจากกลุ่มนักวิชาการถึงระดับความเป็นพิษและถูกจัดลำดับเอาไว้ในเบื้องต้น ก่อนที่จะมีการกลั่นกรองออกมาเป็นสารพิษ 3 ชนิดหลักคือพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอสสำหรับการแบนโดยคณะกรรมการฯ เมื่อกว่าอาทิตย์ที่ผ่านมา

มูลนิธิกล่าวว่า ทั้งนี้ เพื่อสังคมไทยปลอดภัยจากสารพิษที่มีความเสี่ยงสูงทั้งหมด โดยต้องทำพร้อมๆ กันกับกระทรวงเกษตรฯที่ต้องพัฒนา นำเสนอทางเลือกในการกำจัดศัตรูพืช และรัฐบาลที่ต้องกำหนดมาตรการสนับสนุนในรูปแบบต่างๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกันของทั้งเกษตรกร ประชาชนในท้องถิ่น และผู้บริโภคทั้งหมดในสังคมไทย

โดยมูลนิธิฯ แนะว่า กระทรวงเกษตรฯ ควรมีหลักประกันว่า การแบนไกลโฟเซต และพาราควอต จะไม่ปล่อยให้เกษตรกรที่เคยลงชื่อขอให้สารพิษกำจัดวัชพืช 2 ชนิดดังกล่าวจำเป็นต้องเลือกสารพิษที่มีปัญหาที่มีพิษภัยระยะยาวอย่างกลูโฟซิเนต และถ้าเป็นไปได้ควรสนับสนุนให้ปรับเปลี่ยนไปสู่วิธีการอื่นทดแทน เช่น การใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตร การปลูกพืชคลุมดิน และการจัดระบบการปลูกพืช เป็นต้น

กลูโฟซิเนต แม้จะไม่ชัดเจนว่าเป็นสารก่อมะเร็งตามการจัดชั้นของ WHO แต่ก็มีพิษเรื้อรังส่งผลต่อระบบสืบพันธ์ โดยสหภาพยุโรป 17 ประเทศไม่อนุญาตให้ใช้แล้ว และมีแนวโน้มว่าประเทศยุโรปอีก 11 ประเทศ จะเลิกใช้ทั้งหมดในเร็วๆนี้ มูลนิธิฯ ระบุ

ภาพ/ ประชาชนหลายจังหวัดรวมตัวเรียกร้องการแบนสารพิษนานกว่าสองปีกว่าที่คณะกรรมการฯจะลงมติเมื่อวันที่ 22 ที่ผ่านมา/ Thai_pan