โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 31 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ 31 ราย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ สังกัดกระทรวงมหาดไทย จำนวน 31 ราย

เมื่อวันที่ 28 ก.ย.62 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการพลเรือนสามัญ

ประกาศฉบับดังกล่าวระบุว่า มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ข้าราชการพลเรือนสามัญ
สังกัดกระทรวงมหาดไทย พ้นจากตำแหน่ง และแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงจำนวน 31 ราย ดังนี้

แต่งตั้งมหาดไทย-28กันยา

อ่านฉบับเต็ม คลิก