'ศักดิ์สยาม' จี้เคลียร์ปมส่งมอบพื้นที่ 'ไฮสปีด 3 สนามบิน'

'ศักดิ์สยาม' จี้เคลียร์ปมส่งมอบพื้นที่ 'ไฮสปีด 3 สนามบิน'

"ศักดิ์สยาม" จี้เคลียร์ปมส่งมอบพื้นที่ไฮสปีดเชื่อม 3 สนามบิน ย้ำตามหลักการทั่วไป ไม่มีโครงการส่งมอบพื้นที่ 100% ขณะที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ นัดถกด่วนเย็นวันนี้ หวังสางปัญหาก่อนเดินหน้าลงนามตามกรอบรัฐบาล 15 ต.ค.นี้

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า รายละเอียดหน้าที่และความรับผิดชอบของการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) และกลุ่มกิจการร่วมค้า บริษัท เจริญโภคภัณฑ์โฮลดิ้ง จำกัด และพันธมิตร (กลุ่มซีพี) ที่อยู่ระหว่างเจรจา ขณะนี้ได้ข้อสรุปเกือบครบทุกประเด็นสำคัญแล้ว แต่ยังมีประเด็นที่ไม่เข้าใจกันคือเรื่องการส่งมอบพื้นที่ ส่วนนี้ต้องชี้แจงว่าตามหลักการทั่วไป ไม่มีโครงการไหนส่งมอบพื้นที่ได้ 100% และเอกสารยื่นข้อเสนอโครงการ (RFP) ก็กำหนดให้ส่งมอบจำนวนไม่น้อยกว่า 50% ของพื้นที่โครงการ

“เรื่องนี้อยากให้ไปดูให้ดี เพราะผมเป็นห่วงว่า จะกระทบภาพรวมโครงการอีอีซี และความเขื่อมั่นของประเทศในอนาคต และตามหลักทั่วไป ผู้เปิดประมูล การรถไฟฯ จะต้องเป็นผู้กำหนดวันลงนามเอง ไม่ใช่ให้เอกชนเป็นผู้กำหนด ส่วนเรื่องการส่งมอบพื้นที่ ก็ต้องดูให้ดี”

รายงานข่าวจากกระทรวงคมนาคม ระบุว่า ภาพรวมการเจรจาระหว่าง ร.ฟ.ท.และกลุ่มซีพี ขณะนี้เหลือเพียงประเด็นเดียวที่ยังไม่ได้ข้อสรุป คือ การเจรจาจัดหาและส่งมอบพื้นที่ของโครงการเกี่ยวกับรถไฟและพื้นที่เพื่อสนับสนุนบริการรถไฟของโครงการฯ เพราะแม้จะเจรจาแล้วเสร็จ แต่ทางเอกชนขอเจรจานอกเหนือข้อกำหนดใน RFP เนื่องจากทั้ง ร.ฟ.ท.และเอกชนผู้ยื่นข้อเสนอ ยังคงมีความเห็นไม่ตรงกันในส่วนหน้าที่ และการรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการรื้อย้ายโครงสร้างโฮปเวลล์

ขณะที่ประเด็นการเจรจาแบ่งหน้าที่การรับผิดชอบของทั้งสองฝ่ายที่ได้ข้อสรุปแล้ว อาทิ การจัดหาและให้เงินที่รัฐร่วมลงทุนโครงการฯ เจรจาเสร็จแล้ว ถือเป็นหน้าที่ของฝ่ายภาครัฐ ที่ต้องเสนอขออนุมัติจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) พิจารณาให้ สกพอ.เป็นผู้เบิกเงินงบประมาณแทน ร.ฟ.ท. และการให้ความร่วมมือกับเอกชนคู่สัญญา ในการประสานหน่วยงานรัฐอื่นที่เกี่ยวข้องในการรื้อย้าย หรือปรับปรุง หรือก่อสร้างใหม่ของงานสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องกับโครงการก่อสร้างในพื้นที่เบตทางรถไฟ ขณะนี้มีการเจรจาในรายละเอียดเสร็จแล้ว ร.ฟ.ท.อยู่ระหว่างการประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อทำการรื้อย้ายสาธารณูปโภค

รวมทั้งการให้สิทธิการพัฒนาโครงการเกี่ยวกับรถไฟและให้สิทธิการให้บริการเดินรถและบำรุงรักษาโครงการเกี่ยวกับรถไฟใน่สวนของรถไฟความเร็วสูง และการให้สิทธิการให้บริการเดินรถ และบำรุงรักษาโครงการเกี่ยวกับรถไฟในส่วนของแอร์พอร์ต เรลลิงก์ ให้เอกชนคู่สัญญา เมื่อเอกชนคู่สัญญาชำระค่าให้สิทธิร่วมลงทุนในแอร์พอร์ต เรลลิงก์ มีการเจรจารายละเอียดเสร็จแล้ว เหลือเพียงเอกชนคู่สัญญาจะต้องเสนอแผนงานในส่วนของแอร์พอร์ต เรลลิงก์ ให้ ร.ฟ.ท.ก่อน เพื่อให้ ร.ฟ.ท.สามารถจัดเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและพื้นที่

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า วันนี้ (27 ก.ย.) เวลาประมาณ 16.00 น. คณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการไฮสปีดเทรนเชื่อมสามสนามบิน ที่มีนายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย (ร.ฟ.ท.) จะมีการประชุมเพื่อสรุปรายละเอียดเอกสารแนบท้ายสัญญาที่ยังขัดกับ RFP โดยเฉพาะเรื่องความรับผิดชอบในการรื้อย้ายโครงสร้างโฮปเวลล์ ซึ่งคาดว่าจะได้ข้อสรุป ก่อนเดินหน้านัดวันลงนามสัญญาตามกรอบที่รัฐบาลกำหนดไว้ 15 ต.ค.นี้