'ศาลปกครอง' ชี้ชะตาประมูลแหลมฉบังวันนี้

'ศาลปกครอง' ชี้ชะตาประมูลแหลมฉบังวันนี้

“เอ็นซีพี” ลุ้นคำพิพากษาศาลปกครองวันนี้ ชี้ชะตาประมูลแหลมฉบังเฟส 3 เผยตุลาการผู้แถลงคดีระบุคำสั่งตัดสิทธิประมูลมิชอบ ให้เพิกถอนคำสั่ง “เอ็นซีพี” ด้าน กทท.เผยเปิดซอง 4 แล้ว อยู่ขั้นตอนเจรจา “กัลฟ์-ปตท.” รอดูผลศาลก่อนเดินหน้า

การประมูลโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 ของการท่าเรือแห่งประเทศไทย (กกท.) มูลค่าการร่วมลงทุน 84,000 ล้านบาท กำหนดให้ยื่นซองประมูลตั้งวันที่ 29 มี.ค.2562 และระหว่างการประมูลเกิดข้อพิพาทระหว่างคณะกรรมการคัดเลือกเอกชนร่วมลงทุนโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 กับกิจการร่วมค้าเอ็นซีพี 

หลังจากมีการแจ้งตัดสิทธิเป็นผู้ประมูลเพราะลงนามในเอกสารไม่ถูกต้อง ซึ่งเป็นเหตุให้กลุ่มกิจการร่วมค้าเอ็นซีพียื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเพื่อให้เพิกถอนคำสั่งดังกล่าว

รายงานข่าวระบุว่า วานนี้ (26 ก.ย.) ศาลปกครองกลางนัดพิจารณาคดีหมายเลขดำที่ 1986/2562 ระหว่างกลุ่มกิจการร่วมค้าเอ็นซีพี ผู้ฟ้องคดี กับ คณะกรรมการคัดเลือกของโครงการพัฒนาท่าเรือแหลมฉบัง ระยะที่ 3 ส่วนของท่าเรือ F คณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (กพอ.) และคณะอนุกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ฯ ผู้ถูกฟ้องคดี

ศาลปกครองกลางได้ออกพิจารณาคดีครั้งแรก โดยตุลาการเจ้าของสำนวนได้สรุปข้อเท็จจริงและประเด็นของคดีให้องค์คณะและคู่กรณีที่มาศาลได้รับทราบ ซึ่งตุลาการผู้แถลงคดีได้แถลงการณ์ด้วยวาจาต่อองค์คณะ 

โดยมีประเด็นที่สำคัญในคำแถลงว่า ตุลาการผู้แถลงคดีมีความเห็นว่าคำสั่งที่พิจารณาให้กลุ่มกิจการร่วมค้าเอ็นซีพี เป็นผู้ไม่ผ่านการพิจารณาด้านคุณสมบัติของคณะกรรมการคัดเลือกฯ นั้น เป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมาย และเห็นว่าควรพิพากษาให้เพิกถอนคำสั่งที่ไม่ชอบดังกล่าว โดยให้การเพิกถอนมีผลย้อนหลังไปถึงวันที่คณะกรรมการคัดเลือกฯ ได้มีคำสั่

ทั้งนี้ ศาลปกครองกลางจะประชุมปรึกษาเพื่อจัดทำคำพิพากษาในคดีนี้ต่อไป โดยกำหนดนัดอ่านคำพิพากษาในวันนี้ (27 ก.ย.) เวลา 10.00 น.

สำหรับ กิจการร่วมค้าเอ็นซีพี ประกอบด้วยบริษัทแอสโซซิเอท อินฟินิตี้ จำกัด บริษัทนทลิน จำกัด บริษัทพริมา มารีน จำกัด (มหาชน) บริษัทพีเอชเอส ออแกนิค ฮิลลิ่ง จำกัด และ China Railway Construction Corporation Limited

ในขณะที่ผู้ยื่นซองประมูลอีก 1 ราย คือ กิจการร่วมค้าจีพีซี ประกอบด้วย บริษัทพีทีที แทงค์ เทอร์มินัล จำกัด (กลุ่ม ปตท.) บริษัทกัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) และ China Harbour Engineering Company Limited

เผยประมูลถึงขั้นตอนซอง 4

เรือโทกมลศักดิ์ พรหมประยูร ผู้อำนวยการ กทท.กล่าวว่า กทท.รอฟังคำตัดสินของศาลปกครองกลาง โดยขณะนี้ยังไม่ได้ทำอะไรเพิ่มเติม จากเดิมที่เปิดซอง 4 (ข้อเสนอด้านการเงิน) ของผู้ยื่นซองอีกรายไปแล้ว โดยขณะนี้เหลือขั้นตอนเจรจากับเอกชนที่ยังไม่สามารถทำได้

“ขณะนี้ยังไม่มีการสรุปว่ากลุ่มกิจการร่วมค้าอีกรายผ่านการพิจารณาซอง 4 เพราะมีเงื่อนไขพิจารณาค่าสัมปทาน รวมทั้งต้องรอฟังคำพิพากษาของศาลปกครองกลางก่อนว่าจะออกมาอย่างไร” เรือโทกมลศักดิ์ กล่าว

รายงานข่าวจาก กทท.ระบุว่า ในระหว่างการพิจารณาคดีของศาลปกครองกลางดังกล่าว กลุ่มกิจการร่วมค้าเอ็นซีพีได้ขอให้ กทท.เก็บเอกสารการประมูลไว้เพื่อรอดูผลการพิพากษาของศาลปกครองกลาง โดยที่ผ่านมาคณะกรรมการคัดเลือกฯ ให้เหตุผลการตัดสิทธิจากการพิจารณาซอง 2 (คุณสมบัติผู้ประมูล) ที่กลุ่มกิจการร่วมค้าเอ็นซีพีส่งเอกสารไม่ถูกต้องครบถ้วนตามที่เงื่อนไขการประมูลกำหนด และไม่เปิดซอง 3 (ข้อเสนอทางเทคนิค) และซอง 4 (ข้อเสนอผลประโยชน์ตอบแทนรัฐ) ของกลุ่มกิจการร่วมค้าเอ็นซีพี

ทั้งนี้ การร้องศาลปกครองดังกล่าวเกิดขึ้นหลังจากคณะกรรมการคัดเลือกฯ ทำหนังสือถึงกิจการร่วมค้าเอ็นซีพี ลงวันที่ 23 เม.ย.2562 เพื่อแจ้งการถูกตัดสิทธิเป็นผู้ร่วมประมูล เพราะลงนามในเอกสารไม่ถูกต้อง โดยกลุ่มกิจการร่วมค้าเอ็นซีพีได้ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองกลางเมื่อวันที่ 26 เม.ย.ที่ผ่านมา ซึ่งได้ยื่นคำร้องขอคุ้มครองชั่วคราวด้วยแต่ศาลได้ยกคำร้อง

นอกจากนี้ กลุ่มกิจการร่วมค้าเอ็นซีพีได้ยื่นคำร้องต่อผู้ตรวจการแผ่นดินเมื่อวันที่ 25 เม.ย.ที่ผ่านมา และผู้ตรวจการแผ่นดินมีคำวินิจฉัยให้ กทท.ทบทวนคำสั่งตัดสิทธิการร่วมประมูลของกลุ่มกิจการร่วมค้าเอ็นซีพี รวมทั้งมีการยื่นเรื่องต่อ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ.) ซึ่งส่งผลให้ กพอ.แต่งตั้งคณะอนุกรรมการอุทธรณ์เพื่อพิจารณาเรื่องนี้ และต่อมา กพอ.มีความเห็นยกคำร้องของกิจการร่วมค้าเอ็นซีพี