'หม่อมเต่า' เร่งช่วยลูกจ้างจีเอ็มที่ถูกปลด

'หม่อมเต่า' เร่งช่วยลูกจ้างจีเอ็มที่ถูกปลด

"หม่อมเต่า" เร่งช่วยลูกจ้างจีเอ็มที่ถูกปลด ได้สิทธิประโยชน์คุ้มครองตามกฎหมายโดยเร็ว

เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 หม่อมราชวงศ์จัตุมงคล โสณกุล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เปิดเผยถึงกรณีการปรับลดพนักงานของบริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด หรือจีเอ็มว่า กระทรวงแรงงาน ได้ติดตามสถานการณ์ด้านแรงงานอย่างต่อเนื่อง ซึ่งกรณีดังกล่าวได้กำชับให้กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเข้าไปตรวจสอบข้อเท็จจริงเพื่อให้การช่วยเหลือลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย


ม.ร.ว.จัตุมงคลฯ ยังได้กำชับให้หน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานในพื้นที่จังหวัดระยองเข้าไปตรวจสอบ ซึ่งจากการเข้าไปหารือร่วมกันระหว่างผู้แทนบริษัทฯ โดยสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยอง พบว่า บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด ตั้งอยู่ที่ 111/1 หมู่ที่ 4 นิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ต.ปลวกแดง อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ซึ่งเป็นสถานประกอบกิจการผลิตเครื่องยนต์ประกอบรถยนต์เชฟโรเลต มีลูกจ้างประจำ 1,553 คน และลูกจ้างรับเหมาค่าแรง 186 คน บริษัทมีการปรับโครงสร้างองค์กร โดยการปรับลดพนักงาน เนื่องจากปัจจุบันประสบปัญหาไม่มีคำสั่งซื้อรถยนต์จากต่างประเทศ ทำให้ยอดการผลิตลดลงอย่างมาก จำเป็นต้องปรับลดกระบวนการผลิตจาก 16 แผนก เหลือ 12 แผนก เพื่อปรับลดลูกจ้างให้เหมาะสมกับปริมาณและกำลังการผลิต จาก 1,553 คน เหลือประมาณ 900 คน โดยได้กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาจากประสิทธิภาพการทำงานและความเหมาะสมของพื้นที่การปฏิบัติงาน 


ทั้งนี้ ลูกจ้างจะได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานบวกเงินพิเศษ ซึ่งรวมถึงลูกจ้างรับเหมาค่าแรงที่จะได้รับเงินส่วนต่างพิเศษของการยกเลิกสัญญา รวมสิทธิประโยชน์ที่บริษัทจ่ายให้ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างจำนวน 394 คน ซึ่งมีอายุงานระหว่าง 3-20 ปี โดยเป็นลูกจ้างของ บริษัท เจนเนอรัล มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด กับ บริษัท เจนเนอรัลมอเตอร์ พาวเวอร์เทรน (ประเทศไทย) จำกัด จำนวน 208 คน และลูกจ้างรับเหมาค่าแรง บริษัท สกิล พาวเวอร์เซอร์วิส ประเทศไทย จำกัด จำนวน 186 คน มูลค่าประมาณ 300 กว่าล้านบาท ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดูแลพนักงานที่ถูกเลิกจ้างโดยจัดทีมงานที่ปรึกษาเพื่อหางานใหม่และเตรียมตัวสอบสัมภาษณ์งานให้กับลูกจ้าง สำหรับการเลิกจ้างจะมีผลในวันที่ 1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป โดยลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างทำงานวันที่ 27 สิงหาคม 2562 เป็นวันสุดท้ายและไม่ต้องมาทำงานอีก โดยบริษัทฯ จะจ่ายค่าจ้างให้ถึงวันที่ 30 กันยายนนี้ ซึ่งกระทรวงแรงงาน โดยสำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดระยองได้ประสานสำนักงานจัดหางานและสำนักงานประกันสังคมจังหวัดระยองเพื่อดำเนินการหาตำแหน่งงานว่างให้กับลูกจ้างและให้ลูกจ้างได้รับการสิทธิประโยชน์ความคุ้มครองที่เหมาะสมตามกฎหมายต่อไป


กรณีลูกจ้างไม่ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมาย สามารถขอรับความช่วยเหลือได้ที่สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดทุกจังหวัด สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 - 10 หรือโทรสายด่วนกระทรวงแรงงาน 1506 กด 3