'ปลัดแรงงาน' สั่งสนร. ดูแลแรงงานไทยในต่างแดน ได้รับสิทธิคุ้มครองตามกฎหมาย

'ปลัดแรงงาน' สั่งสนร. ดูแลแรงงานไทยในต่างแดน ได้รับสิทธิคุ้มครองตามกฎหมาย
2 กรกฎาคม 2562
1,180

"ปลัดกระทรวงแรงงาน" สั่งการให้สนร. ดูแลแรงงานไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรม มีสวัสดิการที่เหมาะสม ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย

นายสุทธิ สุโกศล ปลัดกระทรวงแรงงาน ได้มีข้อสั่งการให้สำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ (สนร.)ดูแลแรงงานไทยอย่างใกล้ชิด เพื่อให้แรงงานมีคุณภาพชีวิตที่ดีตามสิทธิที่พึงมีพึงได้ ได้รับค่าจ้างที่เป็นธรรมมีสวัสดิการที่เหมาะสม ได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย สอดคล้องตามนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม ให้การดูแลทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างชาติที่เข้ามาทำงานในประเทศไทย โดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง ทั้งนี้ ปลัดกระทรวงแรงงานได้กำชับให้อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานไทยในต่างประเทศ จัดโครงการออกตรวจเยี่ยมความเป็นอยู่ของแรงงานไทย เพื่อให้ความรู้เรื่องสิทธิหน้าที่ของแรงงาน รวมทั้งช่องทางการติดต่อหน่วยงานบริการของสำนักงานแรงงานไทย เพื่อให้การดูและรับทราบสภาพปัญหาและคุณภาพชีวิตแก่แรงงานไทยที่ต้องการความช่วยเหลือในด้านต่าง ๆ

ในการนี้ นางสาวกมลวรรณ บุญยืน อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงาน ในประเทศสิงคโปร์ จึงได้มีโครงการตรวจเยี่ยมแรงงาน ณ หอพักแรงงาน Westlite Mandai Dormitory ตั้งอยู่เลขที่ 34 Mandai Estate, 01-15, สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งหอพักดังกล่าวบริหารโดยบริษัท Lian Beng- Centurion (Dormitory) Pte Ltd. เป็นหอพักตามมาตรฐานและผ่านการรับรองจากกระทรวงแรงงานสิงคโปร์ (Ministry of Manpower : MOM) อนุมัติให้ใช้เป็นหอพักสำหรับแรงงานต่างด้าวได้ หอพักดังกล่าว มีพื้นที่สำหรับรับประทานอาหาร ที่ซักล้างและตากเสื้อผ้า มีห้องออกกำลังกาย มีแรงงานต่างชาติเข้าพักจำนวน 6,300 คน เป็นแรงงานไทย 215 คน ส่วนใหญ่เป็นแรงงานในภาคก่อสร้าง และช่างเทคนิคอุตสาหกรรม

อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) สำนักงานแรงงานในประเทศสิงคโปร์ ได้กล่าวทักทายและให้ความรู้เรื่องสิทธิแรงงาน ช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลสิทธิและหน้าที่ของแรงงานต่างชาติในประเทศสิงคโปร์ช่องทางการติดต่อหน่วยงาน บริการของ สนร.สิงคโปร์ นอกจากนี้ได้ให้ความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพเบื้องต้นเกี่ยวกับอาการความดันโลหิตสูง ข้อบ่งชี้ของอาการโรคหัวใจ จัดบริการตรวจวัดความดันโลหิตและชั่งน้ำหนัก พร้อมแจกคู่มือการเรียกร้องสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยในสิงคโปร์ พบปะและพูดคุยกับแรงงานเพื่อรับทราบสภาพปัญหา ตลอดจนคุณภาพชีวิตของแรงงานไทย

ทั้งนี้ ได้ร่วมมือกับนางสาวพันธนา ประกอบชาติ ตำแหน่งที่ปรึกษาฝ่ายกงสุลฯ เพื่อประชาสัมพันธ์งานบริการของกงสุล และแจกคู่มือ โดยในช่วงท้ายได้จับฉลากเพื่อแจกอุปกรณ์กีฬา เครื่องอุปโภคบริโภคพื้นฐาน ที่เป็นประโยชน์แก่แรงงาน โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 60 คน โอกาสนี้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้กล่าวขอบคุณกระทรวงแรงงาน สนร.สิงคโปร์ และ สถานทูตฯ ที่ห่วงใยแรงงานไทยอีกด้วย

แชร์ข่าว :
เพิ่มเพื่อน
Tags:

ข่าวที่เกี่ยวข้อง