เตรียมชง 'สมคิด' 3 แนวทาง แก้ปัญหามะพร้าวตกต่ำ

เตรียมชง 'สมคิด' 3 แนวทาง แก้ปัญหามะพร้าวตกต่ำ

"พาณิชย์" เตรียมชง "สมคิด" แก้ปัญหามะพร้าวราคาตกต่ำ 3 แนวทาง ทั้งคุมเข้มต้องมีใบอนุญาตขนย้าย โรงงานต้องกำหนดพื้นที่กะเทาะเนื้อมะพร้าวที่ชัดเจน ผู้นำเข้าต้องแสดงใบ รง.4 เตรียมชงเข้าอนุกรรมการมะพร้าว

นายบุณยฤทธิ์ กัลยาณมิตร ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังประชุมหารือแก้ปัญหามะพร้าวราคาตกต่ำ ร่วมกับหน่วยงานรัฐ เอกชน และเกษตรกร ว่า ที่ประชุมได้มีข้อเสนอแนวทางวิธีการบริหารจัดการมะพร้าวในภาวะราคาตกต่ำ ได้แก่ 1. การขนย้ายมะพร้าวนำเข้าและมะพร้าวผลิตในประเทศสำหรับมะพร้าวผลแก่ตั้งแต่ 7,000 กก.ขึ้นไป เนื้อมะพร้าวขาวตั้งแต่ 2,500 กก.ขึ้นไป เนื้อมะพร้าวแห่งตั้งแต่ 1,500 กก.ขึ้นไป ต้องมีใบอนุญาตการขนย้ายจากแหล่งที่มาและปลายทาง เน้นใน 8 จังหวัดติดชายแดน 2.ควบคุมพื้นที่การกะเทาะเนื้อมะพร้าวโดยทุกโรงงานต้องกำหนดพื้นที่ให้ชัดเจน 3. ผู้นำเข้าและผู้ประกอบการผลิตสินค้าที่ใช้มะพร้าวเป็นวัตถุดิบต้องแสดงใบอนุญาตจัดตั้งโรงงาน(รง.4) และใบอนุญาตประกอบกิจการ(รง.5) โดยจะนำข้อเสนอดังกล่าวเสนอที่ประชุมอนุกรรมการมะพร้าว ที่มีปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน คาดว่าจะเรียกประชุมต้นเดือนกันยายน ก่อนนำเสนอคณะกรรมการนโยบายพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ที่มีนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน

นายบุณยฤทธิ์ กล่าวว่า เกษตรกรมีความกังวลในเรื่องการนำเข้าว่าจะเป็นสาเหตุทำให้ราคามะพร้าวในประเทศตกต่ำ ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลการนำเข้ามะพร้าวช่วง 7เดือนแรกปีนี้ ในกรอบอาฟต้า(AFTA)ที่เสียภาษีเป็น0%พบว่าปีนี้ยังไม่มีนำเข้า แต่ในส่วนการนำเข้ากรอบองค์การการค้าโลก(WTO)นอกโควต้า ที่เสียภาษีนำเข้า 54% นำเข้า 52,605 ตัน และพบว่าช่วง 2 ปีที่ผ่านมา การนำเข้ามะพร้าวใน 2 กรอบลดลงต่อเนื่อง ดังนั้น จึงร้องขอให้เข้มงวดในเรื่องการลักลอบนำเข้าด้วย เพราะราคามะพร้าวจากต่างประเทศต่ำกว่าไทยถึง 2บาท/ผล ทั้งนี้จากข้อมูลสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร รายงานคาดผลผลิตมะพร้าวในประเทศปี 2562 ปริมาณ 874,000 ตัน เพิ่มขึ้นจากปีก่อน 2.51% ขณะที่ความต้องการใช้มีปริมาณ 1.04 ล้านตัน