'ประวิตร' ลงนามแต่งตั้ง 'เสธ.ต้อง' นั่งโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี

'ประวิตร' ลงนามแต่งตั้ง 'เสธ.ต้อง' นั่งโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี

"ประวิตร" ลงนามแต่งตั้ง "เสธ.ต้อง" นั่งโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี

พลเอกประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้ง พลโท คงชีพ ตันตระวาณิชย์ เป็นโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี และมีคำสั่งแต่งตั้ง พันเอก พัชรศักดิ์ ปฏิรูปานนท์ เป็นผู้ช่วยโฆษกประจำรองนายกรัฐมนตรี เพื่อให้การบริหารราชการในความผิดชอบของ รองนายกฯ ประวิตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดผลดีต่อราชการ

1_1