เลขาฯศาล เปิดปชช.ช่วยเช็คลิสต์ สอบ 'ผู้ช่วยผู้พิพากษา สนามจิ๋ว' ปี 62

เลขาฯศาล เปิดปชช.ช่วยเช็คลิสต์ สอบ 'ผู้ช่วยผู้พิพากษา สนามจิ๋ว' ปี 62

"เลขาฯศาล" ออกประกาศ ให้ปชช.ร่วมส่งข้อคิดเห็นประวัติ-ความประพฤติ กรองคุณสมบัติเหมาะสม "ผู้ช่วยผู้พิพากษา สนามจิ๋วปี 62"

เมื่อวันที่ 24 ส.ค.62 นายสราวุธ เบญจกุล เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม ได้ออกประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม เรื่อง การให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสบัติ หรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งข้าราชการตุลาการของผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน ในกรทดสอบความรู้เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่งผู้ช่วยผู้พิพากษา ประจำปี 2562

เนื่องจากสำนักงานศาลยุติธรรม จะดำเนินการกลั่นกรองคุณสมบัติ หรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งข้าราชการตุลาการ เกี่ยวกับประวัติบุคคล และความประพฤติของผู้ผ่านการสอบข้อเขียนในการทดสอบความรู้ เพื่อบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการในตำแหน่ง "ผู้ช่วยผู้พิพากษา" ประจำปี พ.ศ.2562 โดยให้บุคคลทั่วไป สามารถให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับคุณสมบัติ หรือความเหมาะสมในการดำรงตำแหน่งข้าราชกรตุลาการของผู้ที่ผ่านการสอบขัอเขียนดังกล่าวได้ ก่อนบรรจุเป็นข้าราชการตุลาการ ซึ่งขอให้ผู้ที่ประสงค์จะให้ข้อคิดเห็น มีหนังสือถึง "เลขาธิการสำนักงานศาลยุติธรรม" สำนังานศาลยุติธรม ถ.รัชดาภิษก เขตตุจักร กทม. 10900 ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ออกประกาศนี้ (23 ส.ค.) เป็นต้นไป

เพื่อเสนอคณะอนุกรรมการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและคณะทำงานกลั่นกรองคุณสบัติผู้ที่ผ่านการสอบข้อเขียน ทั้งนี้ ขอให้ผู้ที่ประสงค์จะให้ข้อคิดเห็นนั้น ระบุชื่อ-นามสกุล และที่อยู่จริง ที่สามารถติดต่อได้ด้วย ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรายชื่อผู้ที่สอบผ่านการทดสอบความรู้ในตำแหน่ง "ผู้ช่วยผู้พิพากษา" (สนามจิ๋ว-ผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี , ปริญญาโท , ปริญญาเอก ด้านกฎหมาย จากต่างประเทศ ซึ่งทั้งหมดต้องผ่านหลักสูตรเนติบัณฑิตด้วย) ประจำปี 2562 มีจำนวนทั้งสิ้น 45 คน ดังนี้ 

10446077020844_1 1-1102-800x450