ทุกภาคส่วนรวมพลัง Big Cleaning เส้นทางเสด็จฯ

ทุกภาคส่วนรวมพลัง Big Cleaning เส้นทางเสด็จฯ

จิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” รวมพลัง Big Cleaning เส้นทางเสด็จฯเลียบพระนคร

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 พลอากาศตรี สุพิชัย สุนทรบุระ รองเลขาธิการพระราชวัง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ “Big Cleaning บริเวณพื้นที่จัดงานและพื้นที่ใกล้เคียงงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” โดยมี ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร ผู้แทนกระทรวงกลาโหม กองทัพบก กองทัพเรือ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ข้าราชการเจ้าหน้าที่จาก 50 สำนักงานเขต หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประชาชนจิตอาสา รวมประมาณ 5,800 คน ร่วมพิธี ณ บริเวณสนามหลวง 

ทุกภาคส่วนรวมพลัง Big Cleaning เส้นทางเสด็จฯ

ทุกภาคส่วนรวมพลัง Big Cleaning เส้นทางเสด็จฯ

ทุกภาคส่วนรวมพลัง Big Cleaning เส้นทางเสด็จฯ

ทุกภาคส่วนรวมพลัง Big Cleaning เส้นทางเสด็จฯ

ทุกภาคส่วนรวมพลัง Big Cleaning เส้นทางเสด็จฯ

ทุกภาคส่วนรวมพลัง Big Cleaning เส้นทางเสด็จฯ

ทุกภาคส่วนรวมพลัง Big Cleaning เส้นทางเสด็จฯ

ทุกภาคส่วนรวมพลัง Big Cleaning เส้นทางเสด็จฯ

ทุกภาคส่วนรวมพลัง Big Cleaning เส้นทางเสด็จฯ

.

ทุกภาคส่วนรวมพลัง Big Cleaning เส้นทางเสด็จฯ

.

ทุกภาคส่วนรวมพลัง Big Cleaning เส้นทางเสด็จฯ

.

ทุกภาคส่วนรวมพลัง Big Cleaning เส้นทางเสด็จฯ

.

ทุกภาคส่วนรวมพลัง Big Cleaning เส้นทางเสด็จฯ