ในหลวง โปรดเกล้าฯผู้แทนพระองค์ ในพระราชพิธี จารึกพระสุพรรณบัฏ

ในหลวง โปรดเกล้าฯผู้แทนพระองค์ ในพระราชพิธี จารึกพระสุพรรณบัฏ

ในหลวง โปรดเกล้าฯผู้แทนพระองค์ ในพระราชพิธี จารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพและแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม

วันนี้ (23 เม.ย. 62) เวลา 09.30 น. พลตรี หม่อมเจ้า ปุสาน สวัสดิวัตน์ ผู้แทนพระองค์ไปในการพระราชพิธีจารึกพระสุพรรณบัฏ ดวงพระบรมราชสมภพ และแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามเสด็จโดยรถยนต์พระประเทียบออกจากที่ประทับเลขที่ 11 ซอยอารีย์ 1 พหลโยธิน 7 พญาไท ไปยังพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ในพระบรมมหาราชวัง

เมื่อรถยนต์พระประเทียบถึงประตูเกยหลังวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ผู้แทนพระองค์เสด็จเข้าพระอุโบสถ ทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระมหามณีรัตนปฏิมากร ทรงกราบ ผู้แทนพระองค์ถวายความเคารพพระราชอาสน์ ประทับพระเก้าอี้

นายฉัตรชัย ปิ่นเงิน โหรหลวง ผู้จารึกดวงพระบรมราชสมภพ นายสุนทร วิไล ช่างศิลป์ประจำพระองค์ ผู้แกะสลักพระราชลัญจกรประจำรัชกาล พร้อมเจ้าพนักงานอาลักษณ์ เข้าไปกราบพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร แล้วหันหน้าสู่พระราชอาสน์ที่ทอดไว้ ถวายบังคม 3 ครั้งพร้อมกัน คำนับผู้แทนพระองค์ แล้วไปนั่งที่โต๊ะจารึกดวงบรมพระราชสมภพ โต๊ะแกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล และโต๊ะแกะพระสุพรรณบัฏตามลำดับ

ในหลวง โปรดเกล้าฯผู้แทนพระองค์ ในพระราชพิธี จารึกพระสุพรรณบัฏ

เจ้าหน้าที่กรมการศาสนาอาราธนาศีล ทรงศีล ประธานสงฆ์ถวายศีล จบ ผู้แทนพระองค์เสด็จไปทรงจุดเทียนทอง เทียนเงิน บนโต๊ะจารึกดวงพระบรมราชสมภพ โต๊ะแกะสลักพระราชลัญจกรประจำรัชกาล และโต๊ะจารึกพระสุพรรณบัฏ ตามลำดับ

เจ้าพนักงานอาลักษณ์นำสายสิญจน์คล้องคอ เริ่มจารึกพระสุพรรณบัฏ ขณะที่โหรหลวงจารึกดวงพระบรมราชสมภพ ช่างศิลป์ประจำพระองค์แกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล เจ้าพนักงานอาลักษณ์จารึกพระสุพรรณบัฏ พระสงฆ์ 10 รูปเจริญชัยมงคลคาถา โหรหลวงลั่นฆ้องชัย พราหมณ์เป่าสังข์ ภูษามาลาแกว่งบัณเฑาะว์ ชาวพนักงานประโคมสังข์ แตร ดุริยางค์

เวลา 09.49 น.โหรหลวงจารึกดวงพระบรมราชสมภพ ช่างศิลป์ประจำพระองค์แกะสลักพระราชลัญจกรประจำรัชกาล เจ้าพนักงานอาลักษณ์จารึกพระสุพรรณบัฏ เสร็จเรียบร้อยแล้ว นำสายสิญจน์คล้องคอออก

ในหลวง โปรดเกล้าฯผู้แทนพระองค์ ในพระราชพิธี จารึกพระสุพรรณบัฏ

พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพระครูพราหมณ์ ถวายน้ำพระเทพมนตร์ เจิมดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกรประจำรัชกาลและพระสุพรรณบัฏ เสร็จแล้วโหรหลวงพับแผ่นดวงพระบรมราชสมภพ พันด้วยไหมเบญจพรรณ และเจ้าพนักงานอาลักษณ์เขิญพระสุพรรณบัฏห่อผ้าแพรแดง ช่างศิลป์ประจำพระองค์ ผู้แกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล บรรจุพระราชลัญจกรประจำรัชกาลลงในถุงแพรแดง แล้วเชิญดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกรประจำรัชกาล และพานพระสุพรรณบัฏวางไว้ที่ธรรมาสน์ศิลา เรียบร้อยแล้ว

โหรหลวงจารึกดวงพระบรมราชสมภพ ช่างศิลป์ประจำพระองค์ แกะพระราชลัญจกรประจำรัชกาล เจ้าพนักงานอาลักษณ์จารึกพระสุพรรณบัฏ เข้าไปกราบพระพุทธมหามณีรัตน์ปฏิมากรถวายบังคมพระราชอาสน์ 3 ครั้ง และคำนับผู้แทนพระองค์ แล้วไปนั่งเก้าอี้ที่จัดไว้

ในหลวง โปรดเกล้าฯผู้แทนพระองค์ ในพระราชพิธี จารึกพระสุพรรณบัฏ

พระสงฆ์ 10 รูป ถวายพระพร จบ ผู้แทนพระองค์เสด็จไปทรงประเคนสำรับภัตตาหารแด่พระสงฆ์ 10 รูป เมื่อพระสงฆ์รับพระราชทานฉัน เสร็จแล้ว ผู้แทนพระองค์ เสด็จไปทรงประเคนจตุปัจจัยไทยธรรมแด่พระสงฆ์ ประทับเก้าอี้ ณ ที่เดิม ทรงกรวดน้ำ พระสงฆ์ถวายอนุโมทนา ถวายอดิเรก ออกจากพระอุโบสถ เจ้าพนักงานตั้งบายศรีแก้ว ทอง เงิน พราหมณ์เบิกแว่นเทียนสมโภช ข้าราชการรับแว่นเทียนสมโภชดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกรประจำรัชกาล และพระสุพรรณบัฏ ครบ 3 รอบแล้ว

ในหลวง โปรดเกล้าฯผู้แทนพระองค์ ในพระราชพิธี จารึกพระสุพรรณบัฏ

พระมหาราชครูพิธีศรีวิสุทธิคุณ ประธานพราหมณ์เจิมดวงพระบรมราชสมภพ พระราชลัญจกรประจำรัชกาลและพระสุพรรณบัฏ ที่ประดิษฐานบนพระธรรมมาสน์ศิลา ผู้แทนพระองค์เสด็จไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการ ผู้แทนพระองค์ถวายความเคารพพระราชอาสน์แล้วเสด็จกลับในเวลา 09.57 น.

ในหลวง โปรดเกล้าฯผู้แทนพระองค์ ในพระราชพิธี จารึกพระสุพรรณบัฏ

ในหลวง โปรดเกล้าฯผู้แทนพระองค์ ในพระราชพิธี จารึกพระสุพรรณบัฏ

ในหลวง โปรดเกล้าฯผู้แทนพระองค์ ในพระราชพิธี จารึกพระสุพรรณบัฏ