โซเชียลของขึ้น!! เด็กเตรียมทหารมองประชาชนเป็น 'ชนชั้นล่าง'

โซเชียลของขึ้น!! เด็กเตรียมทหารมองประชาชนเป็น 'ชนชั้นล่าง'

โพสต์เดียวรู้เรื่อง!! อ้างทีมแอดมินดังสอนวิธีรอดในร.ร.เตรียมทหาร อย่าเด่น อย่าแหลม บอกนักเรียนเตรียมทหาร ไม่ใช่ฆาตกร ไม่ใช่ชนชั้นล่าง

วันที่ 25 พ.ย. เพจ โลกแม่งดัดจริต ได้โพสต์ข้อความจากผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งที่อ้างว่าเป็นแอดมินกลุ่มมุ่งสู่โรงเรียนเตรียมทหาร ได้เขียนข้อความว่า สิ่งที่จำเป็นและอยู่ให้รอดในชีวิต นักเรียนทหาร คือการใช้ชีวิตให้กลมกลืนหรือใกล้เคียงกับเพื่อนที่สุด อย่าแหลม อย่าเด่น คนอื่นอยู่ได้เราก็ต้องอยู่ได้ เพื่อนเหนื่อย เราต้องเหนื่อย เข้าก่อนเป็นพี่ เข้าหลังเป็นน้อง การทำโทษในรูปแบบของทหารก็ถูกใช้มาตั้งแต่โบร่ำโบราณ ระบบต่างๆก็ถูกใช้มา 60 ปี แทบจะไม่เปลี่ยนตามพ.ศ.

สิ่งที่เปลี่ยนแปลงคือ สื่อสังคมออนไลน์ ที่ทำระบบเสีย ทหารก็คือทหาร จะมาก๋องแก๋งตามกระแสแบบโรงเรียนมัธยมอื่นๆก็ไม่ใช่ คำว่า ศรัทธา คือต้องยอมรับ ต้องเข้าใจ ต้องรักต้องหวังดี ต้องเชื่อมั่น ถ้าไม่ศรัทธาอย่ามา นักเรียนเตรียมทหารคำเดียวน่าจะแปลความหมายได้มากมาย เก่ง หล่อ แข็งแรง สุภาพบุรุษ ฉะนั้น นักเรียนเตรียมทหาร ไม่ใช่ฆาตกร ไม่ใช่ชนชั้นล่าง ท่องไว้ศรัทธา ด้วยความปราถนาดีจากทีมแอดมินกลุ่มมุ่งสู่โรงเรียนเตรียมทหาร

โซเชียลของขึ้น!! เด็กเตรียมทหารมองประชาชนเป็น 'ชนชั้นล่าง'